Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
пързалки детски 2927-3229
пързалки детски 2927-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
За определяне на цената за изработване на детските площадки по поръчка е необходимо да се знаят площта,сложността и теренът за полагане на площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
детски пързалки 2925-3229
детски пързалки 2925-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Производство на детски площадки по поръчка.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
детски площадки по поръчка 2924-3229
детски площадки по поръчка 2924-3229

Изграждане на детски площадки.
За определяне на цената за изработване на детските площадки по поръчка е необходимо да се знаят площта,сложността и теренът за полагане на площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Производство на детски площадки по поръчка.
Изработване на детски пързалки по поръчка.
детски площадки по поръчка 2923-3229
детски площадки по поръчка 2923-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
детски съоръжения 2922-3229
детски съоръжения 2922-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
пързалки детски 2921-3229
пързалки детски 2921-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
катерушки за деца 2920-3229
катерушки за деца 2920-3229

Изграждане на детски площадки.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Времето необходимо за полагане на детските площадки по поръчка зависят от сложността на площадката.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
катерушки за деца 2919-3229
катерушки за деца 2919-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Производство на детски площадки по поръчка.
Изработване на детски пързалки по поръчка.
пързалки детски 2918-3229
пързалки детски 2918-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
пързалки детски 2917-3229
пързалки детски 2917-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Изграждане на детски площадки по поръчка за детски градини и детски кътове.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
площадка детска 2916-3229
площадка детска 2916-3229

Изграждане на детски площадки.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Времето необходимо за полагане на детските площадки по поръчка зависят от сложността на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
пързалки детски 2915-3229
пързалки детски 2915-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Цената за изработването на детските площадки се определя от площта и сложността за площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
детски площадки по поръчка 2914-3229
детски площадки по поръчка 2914-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
детска площадка 2902-3229
детска площадка 2902-3229

Изграждане на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Производство на детски площадки по поръчка.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
детски площадки 2903-3229
детски площадки 2903-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Производство на детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
детски пързалки 2904-3229
детски пързалки 2904-3229

Изграждане на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
детски съоръжения по поръчка 2905-3229
детски съоръжения по поръчка 2905-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Цената за изработването на детските площадки се определя от площта и сложността за площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски площадки по поръчка.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
детски площадки 2906-3229
детски площадки 2906-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
детски съоръжения 2907-3229
детски съоръжения 2907-3229

Изграждане на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
пързалки детски 2908-3229
пързалки детски 2908-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Цената за изработването на детските площадки се определя от площта и сложността за площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Детските площадки по поръчка за градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства.
детски площадки 2909-3229
детски площадки 2909-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Изграждане на детски площадки по поръчка за детски градини и детски кътове.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
детски катерушки 2910-3229
детски катерушки 2910-3229

Детски площадки по поръчка.
За определяне на цената за изработване на детските площадки по поръчка е необходимо да се знаят площта,сложността и теренът за полагане на площадката.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Производство на детски площадки по поръчка.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
катерушки за деца 2911-3229
катерушки за деца 2911-3229

Изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Изграждане на детски площадки по поръчка за детски градини и детски кътове.
Изработване на детски пързалки по поръчка.
площадка детска 2912-3229
площадка детска 2912-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
детска площадка по поръчка 2913-3229
детска площадка по поръчка 2913-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Изработване на детски пързалки по поръчка.
детски площадки 2885-3229
детски площадки 2885-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
Детски многофукционален комплекс
Детски многофукционален комплекс

Детски многофукционален комплекс с 2 пързалки на различни нива

Комбинирано съоръжение с възможност за едновременна игра на деца от различни възрастови групи.
 

Технически характеристики

Възрастова група4-12
Габаритни размери700 / 350 cm
Височина на свободно падане170 cm
Необходима обезопасена площ за игра1100 / 650 cm
Основни видове заниманияпързаляне, катерене, промушване
Гаранция24 месеца
 
Детска комбинирана площадка

Детска комбинирана площадка 

Детско комбинирано съоръжение с люлка, пързалка, беседка, къщичка, баскетболен кош, кула с покрив на 2 нива

Технически характеристики

Възрастова групаот 4 до 12 год
Габаритни размери550 / 500 cm
Височина на свободно падане125 cm
Необходима обезопасена площ за игра900 / 750 cm
Основни видове заниманияпързаляне, качване, катерене по алпийска стена, с топка, ситуитивни игри
Гаранция24 месеца

 

Детска комбинирана площадка

Детска комбинирана площадка 

Детско комбинирано съоръжение с люлка, пързалка, беседка, къщичка, баскетболен кош, кула с покрив на 2 нива

Технически характеристики

Възрастова групаот 4 до 12 год
Габаритни размери550 / 500 cm
Височина на свободно падане125 cm
Необходима обезопасена площ за игра900 / 750 cm
Основни видове заниманияпързаляне, качване, катерене по алпийска стена, с топка, ситуитивни игри
Гаранция24 месеца

 

Детска комбинирана площадка

Детска комбинирана площадка 

Детско комбинирано съоръжение с люлка, пързалка, беседка, къщичка, баскетболен кош, кула с покрив на 2 нива

Технически характеристики

Възрастова групаот 4 до 12 год
Габаритни размери550 / 500 cm
Височина на свободно падане125 cm
Необходима обезопасена площ за игра900 / 750 cm
Основни видове заниманияпързаляне, качване, катерене по алпийска стена, с топка, ситуитивни игри
Гаранция24 месеца

 

Детска комбинирана площадка

Детска комбинирана площадка 

Детско комбинирано съоръжение с люлка, пързалка, беседка, къщичка, баскетболен кош, кула с покрив на 2 нива

Технически характеристики

Възрастова групаот 4 до 12 год
Габаритни размери550 / 500 cm
Височина на свободно падане125 cm
Необходима обезопасена площ за игра900 / 750 cm
Основни видове заниманияпързаляне, качване, катерене по алпийска стена, с топка, ситуитивни игри
Гаранция24 месеца

 

Детска пързалка, къщичка и люлки
Детска пързалка, къщичка и люлки

Комбинирано детско съоръжение D12  на две нива с вълнообразна пързалка, къщичка и елементи по избор - люлка, въжена стена за катерене и алпийска стена.

Комбинирано съоръжение на две нива.
Първо ниво: беседка, люлки (или въжена стена за катерене) алпийска стена.
Второ ниво: кула с покрив, вълнообразнапързалка, преходна платформа.
Занимания: пързаляне, катерене, люлеене, равновесни игри, комуникации.
Детска пързалка, къщичка и люлки
Детска пързалка, къщичка и люлки 2551-3343

Комбинирано детско съоръжение D12  на две нива с вълнообразна пързалка, къщичка и елементи по избор - люлка, въжена стена за катерене и алпийска стена.

Комбинирано съоръжение на две нива.
Първо ниво: беседка, люлки (или въжена стена за катерене) алпийска стена.
Второ ниво: кула с покрив, вълнообразнапързалка, преходна платформа.
Занимания: пързаляне, катерене, люлеене, равновесни игри, комуникации.
Детски тунел и 2 пързалки

Детски тунел и 2 пързалки 

Комбиниран детски комплекс (детско съоръжение) D13 с тунел и 2 пързалки

Комплекса включва две кули с пързалки на различни нива.

Подходящо е за широка възрастова група - от 2 до 12 год., включвайки заниманията катерене, промушване и пързаляне.

Подходящо е за изграждане в обществени детски площадки, хотели, спортни комплекси и др. 

Технически характеристики

Възрастова група4 - 12
Габаритни размери470 / 300 cm
Височина на свободно падане170 cm
Необходима обезопасена площ за игра800 / 650 cm
Основни видове заниманияпромушване, пързаляне
Гаранция24 месеца

 

Пързалка Маймунка

Пързалка Маймунка  

Пластмасова пързалка  

За деца от 1 до 3 години 

Детска къщичка с пързалка

Детска къщичка с пързалка

Детска къщичка с пързалка D01

Детско съоръжение с пързалка и къщичка, позволяващо следните занимания: пързаляне, катерене, комуникации.

Подходящо за деца до 4 годишна възраст.

 

Технически характеристики

Възрастова групаот 0 до 4 год
Габаритни размери125 / 245 cm
Височина на свободно падане100 cm
Необходима обезопасена площ за игра250 / 360 cm
Основни видове заниманияпързаляне, катерене, комуникации
Гаранция24 месеца

 

 

Детска къщичка с пързалка

Детска къщичка с пързалка 2536-3343

Детска къщичка с пързалка D01

Детско съоръжение с пързалка и къщичка, позволяващо следните занимания: пързаляне, катерене, комуникации.

Подходящо за деца до 4 годишна възраст.

 

Технически характеристики

Възрастова групаот 0 до 4 год
Габаритни размери125 / 245 cm
Височина на свободно падане100 cm
Необходима обезопасена площ за игра250 / 360 cm
Основни видове заниманияпързаляне, катерене, комуникации
Гаранция24 месеца

 

 

Пързалка с баскетболен кош

* Детска пързалка с баскетболен кош. 

* Подходяща за детски градини и детски кътове.

 

* За деца на възраст от 1 до 3 години. 

 

* Максимален капацитет: 20 кг.

  Детско съоржение за игра
  Детско съоржение за игра
   
  Съоръжението предлага следните компоненти за игра: катерене / пързаляне / равновесие / общуване / пълзене / колективни игри / експериментиране 
  Възрастова група: 3-12 години 
  Максимална височина на свободно падане: 1000 мм 
  Височина на платформите: 1000 мм 
  Носещи елементи: тръбна конструкция 
  Декоративни елементи: висококачествена пластмаса 
  Обработка на метала: грунд и автоемайл лак 
  Начин на закрепване: желязобетон 
  Гаранционен срок: 48м 
  Размери: 3.725 x 4.11 m 
  Необходима площ: 6.94 x 7.22 m 
  Съоръжението отговаря на изискванията на БДС EN 1176 – 1:2009; БДС EN 1176-3:2009.
  Притежава сертификат № PEC – 10 – 000 – (2 – 10 - 925) - 036 , на база протокол от изпитване № 2 – 10 – 925 /30.04.2010 г.
  Детска пързалка за игра
  Съоръжението предлага следните компоненти за игра: катерене / пързаляне / люлеене / общуване / експериментиране / колективни игри
  Възрастова група: 3-12 години 
  Максимална височина на свободно падане: 1500 мм 
  Височина на платформите: 900 x 1500 мм 
  Носещи елементи: тръбна конструкция 
  Декоративни елементи: висококачествена пластмаса 
  Обработка на метала: грунд и автоемайл лак 
  Начин на закрепване: желязобетон 
  Гаранционен срок: 48м 
  Размери: 3.590 x 6.760 m 
  Необходима площ: 6.50 x 9.00 m
  Пързалка с люлка слонче

  * Детска пързалка с люлка

  * Седалката има колани и предпазител, който се сваля

  * Баскетболен кош и топка

  * За деца от 1 до 3 години

  * Максимален капацитет: 35 кг.

  Детска пързалка-слонче

  * Детска пързалка-слонче с баскетболен кош

  * Подходяща за детски градини и детски кътове

  * За деца от 1 до 3 години

  * Максимален капацитет: 20 кг.

  Пързалка с люлка

  Пързалка с люлка

  * Детска пързалка с люлка.

   * Люлката е с коланчета и предпазител, който се сваля.

   * Баскетболен кош и топка.

   * За деца на възраст от 1 до 3 години
   

   * Максимален капацитет: 20 кг.  

  стъклопластова водна пързалка за басейн
  стъклопластова водна пързалка за басейн


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водни пързалки за басейн
  водни пързалки за басейн


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водни пързалки за басейни по поръчка
  водни пързалки за басейни по поръчка


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейн
  водни пързалки за басейн


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн по поръчка
  водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  изработка на водни пързалки за басейн
  изработка на водни пързалки за басейн


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  За определяне на цената за стъклопластовата водна пързалка за басейн по поръчка е определяща сложността за водната пързалка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластова водна пързалка за басейн
  стъклопластова водна пързалка за басейн


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  За определяне на цената за стъклопластовата водна пързалка за басейн по поръчка е определяща сложността за водната пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  За определяне на цената за стъклопластовата водна пързалка за басейн по поръчка е определяща сложността за водната пързалка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  изработка на водни пързалки за басейн
  изработка на водни пързалки за басейн


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни по поръчка
  водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни
  стъклопластови водни пързалки за басейни


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  изработка на водни пързалки за басейн
  изработка на водни пързалки за басейн


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка
  стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  За определяне на цената за стъклопластовата водна пързалка за басейн по поръчка е определяща сложността за водната пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейн
  водни пързалки за басейн


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  фирма за водни пързалки за басейни
  фирма за водни пързалки за басейни


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  изработка на водни пързалки за басейн
  изработка на водни пързалки за басейн


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  стъклопластова водна пързалка за басейн
  стъклопластова водна пързалка за басейн


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  стъклопластова водна пързалка за басейн
  стъклопластова водна пързалка за басейн


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни
  стъклопластови водни пързалки за басейни


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  водни пързалки за басейни по поръчка
  водни пързалки за басейни по поръчка


  Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  стъклопластови водни пързалки за басейни
  стъклопластови водни пързалки за басейни


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Водните пързалки за басейн се изработват съобразно с изискванията за безопасност.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни
  стъклопластови водни пързалки за басейни


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  стъклопластови водни пързалки за басейни
  стъклопластови водни пързалки за басейни


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Стъклопластни водни пързалки за басейни по индивидуален проект.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  изработка на водни пързалки за басейн
  изработка на водни пързалки за басейн


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Произвеждаме различни по големина и сложност водни пързалки за басейни, хотели, плажове и др.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка
  водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки за басейни.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  За определяне на цената за стъклопластовата водна пързалка за басейн по поръчка е определяща сложността за водната пързалка.
  Съобразно с изискванията за безопасност се изработват водните пързалки от стъклопласт за басейни.
  водна пързалка за басейн по поръчка
  водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработка на стъклопластови водни пързалки за басейни.
  Фирмата е специализирана в изработката на водни пързалки за басейни от стъклопласт.
  Сложността, диаметърът,дължината на водната пързалка за басейн формират крайната цена за изработка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  водни пързалки за басейни от стъклопласт
  водни пързалки за басейни от стъклопласт


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Фирмата изработва надеждни стъклопластови водни пързалки за басейни по поръчка.
  Цената за изработването на водните пързалки за басейни зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
  Изграждането на водната пързалка за басейн е съобразено с изискванията за безопасност.
  водна пързалка за басейн от стъклопласт
  водна пързалка за басейн от стъклопласт


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Изработваме водни пързалки за басейни съобразени изцяло с желанията на клиента.
  Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки за басейни се определя от големината и формата на водната пързалка.
  Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, аква паркове, към детски площадки и плажове.
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка
  стъклопластова водна пързалка за басейн по поръчка


  Изработване на стъклопластни водни пързалки за басейни по поръчка.
  Изработка на стъклопластова пързалка за басейн по поръчка.
  Диаметърът, дължината и дизайнът на водната пързалка за басейн е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
  Изработката на водните пързалки за басейни са съобразени с изискванията за безопасност.
  Гривна Brick LR мека
  Дъвчаща релефна гривна Brick, подходяща както за момичета, така и за момчета. Тя осигурява безопасно, преносимо и дискретно решение за деца и възрастни, които имат нужда от дъвкане (орална сензорна стимулация) и/или дъвчат / хапят китките / ръкавите си. Оказва положително влияние за успокояване и саморегулация по време на стрес и кризи, както и за подобряване концентрацията на вниманието по време на час или при други занятия. Освен това гривната може да се използва като сензорна играчка (може да се върти, огъва, да се опитват релефните пъпки и т.н.) и като дъвкалка за бебета. С естетическа цел може да комбинирате няколко гривни с различни цветове и с колие с дъвчаща висулка. Гривната е гъвкава. Може да се носи плътно прилепнала към китката или по-свободно, в зависимост от личното предпочитание. 

  Материали: изработен в САЩ от висококачествен, безопасен материал, които се използва за медицински инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс.
  Съдържание: 1 бр. гривна
  Степен на твърдост: мека (Подходящо за лица, които имат изявена, но не агресивна склонност към лапане, хапане и дъвчене на различни предмети и/или за тези, които предпочитат по-голямо съпротивление, докато дъвчат)
  Цвят: червен
  Размер: L (за китка с диаметър над 14 см)

  Внимание! Гривната не е играчка. Подходяща е за деца на възраст над 5-6 месеца и възрастни. Макар че е изработена от здрави, медицински материали, гривната може да се счупи. Някои потребители (особено тези със силен рефлекс на захапване) може да успеят да счупят дъвкалката. Издръжливостта зависи от степента на оралните сензорни нужди и от други променливи фактори (тревожност, стрес и др.). Следете за целостта на дъвкалката и подменете с нова при белези на износване и закъсване.  

  Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите
  предишна 234567891011следваща