Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
водни пързалки от стъклопласт по поръчка
водни пързалки от стъклопласт по поръчка


Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки от стъклопласт.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Изработка на надеждни стъклопластови водни пързалки по поръчка.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и водни пързалки.
стъклопластова водна пързалка
стъклопластова водна пързалка


Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
Стъклопластови продукти по поръчка на клиента.
За определяне на цената за стъклопластовите водни пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната водна пързалка.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
стъклопластова водна пързалка
стъклопластова водна пързалка


Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки от стъклопласт.
Стъклопластови продукти по поръчка на клиента.
Дебелината на стъклопластните водни пързалки е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
Цената за изработването на стъклопластовите водни пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната водна пързалка.
стъклопластови водни пързалки по поръчка
стъклопластови водни пързалки по поръчка


Изработка на стъклопластови водни пързалки за плажове.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
Изработка на стъклопластни водни пързалки на преференциални цени.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и водни пързалки.
стъклопластова водна пързалка по поръчка
стъклопластова водна пързалка по поръчка


Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
За определяне на цената за стъклопластовите водни пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната водна пързалка.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
Водни пързалки от стъклопласт по поръчкаПроектиране и изработване на разнообразни водни пързалки от стъклопласт.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
За определяне на цената за стъклопластовите водни пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната водна пързалка.
Изработка на стъклопластни водни пързалки съобразени с изискванията за безопасност.
водна пързалка от стъклопласт по поръчка
водна пързалка от стъклопласт по поръчка


Проектиране и изработване на разнообразни водни пързалки от стъклопласт.
Стъклопластови продукти по поръчка на клиента.
Изработка на стъклопластни водни пързалки на преференциални цени.
Водните пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
стъклопластови водни пързалки по поръчка
стъклопластови водни пързалки по поръчка


Изработване на стъклопластни водни пързалки по поръчка.
Изработване на водни пързалки от стъклопласт.
Дебелината на стъклопластните водни пързалки е определяща при формиране на цената за водната пързалка от стъклопласт.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
водни пързалки от стъклопласт
водни пързалки от стъклопласт


Изработка на стъклопластови водни пързалки за плажове.
Изработване на водни пързалки от стъклопласт.
За определяне на цената за стъклопластовите водни пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната водна пързалка.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и водни пързалки.
водна пързалка от стъклопласт по поръчка
водна пързалка от стъклопласт по поръчка


Изработка на водни пързалки за басейни от стъклопласт по поръчка.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
Изработка на надеждни стъклопластови водни пързалки по поръчка.
Изработка на стъклопластни водни пързалки съобразени с изискванията за безопасност.
стъклопластови детски пързалки по поръчка
стъклопластови детски пързалки по поръчка


Проектиране и изработване на разнообразни детски пързалки от стъклопласт.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
За определяне на цената за стъклопластовите детски пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната детска пързалка.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
детски пързалки от стъклопласт
детски пързалки от стъклопласт


Стъклопластни детски пързалки по индивидуален проект.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Изработка на стъклопластни детски пързалки на преференциални цени.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната детска пързалка.
детска пързалка от стъклопласт по поръчка
детска пързалка от стъклопласт по поръчка


Изработка на стъклопластови детски пързалки за плажове.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Дебелината на стъклопластните детски пързалки е определяща при формиране на цената за детската пързалка от стъклопласт.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната детска пързалка.
стъклопластови детски пързалки по поръчка
стъклопластови детски пързалки по поръчка


Изработка на детски пързалки от стъклопласт по поръчка.
Стъклопластови продукти по поръчка на клиента.
Изработка на надеждни стъклопластови детски пързалки по поръчка.
Изработка на стъклопластни детски пързалки съобразени с изискванията за безопасност.
детски пързалки от стъклопласт
детски пързалки от стъклопласт


Изработка на детски пързалки от стъклопласт по поръчка.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Изработка на надеждни стъклопластови детски пързалки по поръчка.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
стъклопластови детски пързалки по поръчка
стъклопластови детски пързалки по поръчка


Изработка на стъклопластови детски пързалки за плажове.
Изработване на детски пързалки от стъклопласт.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки се определя от големината на стъклопластовата лодка.
Изработка на стъклопластни детски пързалки съобразени с изискванията за безопасност.
детска пързалка от стъклопласт
детска пързалка от стъклопласт


Проектиране и изработване на разнообразни детски пързалки от стъклопласт.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
За определяне на цената за стъклопластовите детски пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната детска пързалка.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и детски пързалки.
стъклопластови детски пързалки по поръчка
стъклопластови детски пързалки по поръчка


Проектиране и изработване на разнообразни детски пързалки от стъклопласт.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки се определя от големината на стъклопластовата лодка.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната детска пързалка.
стъклопластова детска пързалка
стъклопластова детска пързалка


Стъклопластни детски пързалки по индивидуален проект.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки се определя от големината на стъклопластовата лодка.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и детски пързалки.
детска пързалка от стъклопласт по поръчка
детска пързалка от стъклопласт по поръчка


Изработване на стъклопластни детски пързалки по поръчка.
Изработване на детски пързалки от стъклопласт.
Дебелината на стъклопластните детски пързалки е определяща при формиране на цената за детската пързалка от стъклопласт.
Детските пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
детски пързалки от стъклопласт
детски пързалки от стъклопласт


Стъклопластни детски пързалки по индивидуален проект.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
За определяне на цената за стъклопластовите детски пързалки по поръчка е определяща сложността за стъклопластната детска пързалка.
Детските пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
детска пързалка от стъклопласт
детска пързалка от стъклопласт


Стъклопластни детски пързалки по индивидуален проект.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Дебелината на стъклопластните детски пързалки е определяща при формиране на цената за детската пързалка от стъклопласт.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната детска пързалка.
детски пързалки от стъклопласт по поръчка
детски пързалки от стъклопласт по поръчка


Изработване на стъклопластни детски пързалки по поръчка.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Изработка на стъклопластни детски пързалки на преференциални цени.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки зависи от U-образната или плоската форма и различните дължини и наклони на стъклопластната детска пързалка.
детска пързалка от стъклопласт
детска пързалка от стъклопласт


Изработка на детски пързалки от стъклопласт по поръчка.
Изработване на различни видове изделия от стъклопласт по идея и модел на клиента.
Дебелината на стъклопластните детски пързалки е определяща при формиране на цената за детската пързалка от стъклопласт.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и детски пързалки.
стъклопластови детски пързалки
стъклопластови детски пързалки


Изработка на детски пързалки от стъклопласт по поръчка.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки се определя от големината на стъклопластовата лодка.
Детските пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
детски пързалки от стъклопласт по поръчка
детски пързалки от стъклопласт по поръчка


Изработка на детски пързалки от стъклопласт по поръчка.
Стъклопластови продукти и изделия по поръчка.
Изработка на надеждни стъклопластови детски пързалки по поръчка.
Детските пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
стъклопластови детски пързалки
стъклопластови детски пързалки


Изработване на стъклопластни детски пързалки по поръчка.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Цената за изработването на стъклопластовите детски пързалки се определя от големината на стъклопластовата лодка.
Детските пързалки могат да бъдат едно отлично архитектурно решение и допълнение към хотели, плувни басейни, към детски площадки и плажове.
стъклопластови детски пързалки
стъклопластови детски пързалки


Изработка на стъклопластови детски пързалки за плажове.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Изработка на стъклопластни детски пързалки на преференциални цени.
Изработка на стъклопластови секции за атракциони по поръчка.
стъклопластови детски пързалки по поръчка
стъклопластови детски пързалки по поръчка


Стъклопластни детски пързалки по индивидуален проект.
Стъклопластите наричани понякога и фибростъкло са композитни материали съставени от стъклени влакна и полимерно свързващо вещество.
Изработка на стъклопластни детски пързалки на преференциални цени.
Производство на изделия от стъклопластмаса - плавателни съдове и детски пързалки.
Z-Vibe накрайници пакет
Комплект с 10 от най-използваните накрайници на оралния масажор Z-Vibe® + практична кутийка за съхранение.
Включени са по 1 брой от следните накрайници:
- Probe
- Preefer
- Mini Probe
- Fine
- Лъжичка твърда
- Лъжичка мека
- Накрайник за хапане къс
- Накрайник за хапане XL релефен
- Четка мека
- Четка твърда

Материали: Изработени в САЩ от висококачествени, безопасни материали, които се използват за медицински изделия. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина.

Забележка: Масажорът Z-Vibe® се продава отделно. Цветовете и кутийката могат да варират. 

Внимание! Тези продукти не са играчки. Те са терапевтични инструменти, предназначени за използване от професионалисти (или родители, обучени от терапевти). Съдържат малки части, които могат да доведат до задавяне в случай на поглъщане. Да се използват под надзора на възрастен човек!


Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Събиране и изваждане
Възраст: 5+

Съдържание / материал: 46 елемента от дърво. 
Размер на опаковката: 36х31х37 см

Образователна стойност
: Игра за формиране на числовите представи и решаване на лесни аритметични задачи със събиране и изваждане.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Число – Количество – Цвят
Възраст: 3+

Образователна стойност: Формиране на числови представи, диференциране на цветове, сортиране и подреждане, пренос на модели, усъвършенстване на фина моторика и други. 

Съдържание: по 10 бр. дървени плочки с цифрите от 1 до 10 и съответстващия им брой точки, изработени от шперплат с прозрачно лаково покритие + 55 дървени халки в различни цветове. 

Размери
плочка: 4,7х4,7х0,8 см
халка: Ø 4,2 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Птичи часовник
Съдържание: Стенен часовник. Всеки кръгъл час се отбелязва с гласа на съответната птица. Децата се учат да разпознават различните звуци и да ги разграничават. 

Материал
: пластмаса

Размери
: Ø 26 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Пясъчни часовници
Комплект от 6 пластмасови пясъчни часовника, всеки отбелязващ различен интервал от време - 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 30 мин. Всеки часовник е с различен цвят на пясъка.
Размери: 16x7,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Time Timer XL
Колко време остава? Изминалото време е абстрактно понятие. Трудно е за обяснение и още по-трудно за отмерване. За много деца (особено за тези с по-специални нужди) точно това е първата стъпка към независимост. Те ще могат да използват времето си много по-ефективно едва когато осъзнаят какво означава „изминало време” и „оставащо време”. 
С червения диск на часовника задаваме желаното време. Колкото повече време минава, толкова по-малък става дискът. Когато зададеният период изтече, се чува звуков сигнал (по-силен отколкото при малкия и средния размер на Time Timer). 
Часовникът помага на децата да разберат понятието Време, а това се отразява и върху самоконтрола при различни дейности. Намалява стреса и вдъхва самочувствие и самоувереност у тях.
Големият размер на часовника е подходящ за големи класни стаи, офиси и открити пространства. Работи с батерии AA (не са включени). Може да се монтира и на стена. 
Размери: 30х30 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Time Timer М
Колко време остава? Изминалото време е абстрактно понятие. Трудно е за обяснение и още по-трудно за отмерване. За много деца (особено за тези с по-специални нужди) точно това е първата стъпка към независимост. Те ще могат да използват времето си много по-ефективно едва когато осъзнаят какво означава „изминало време” и „оставащо време”. 
С червения диск на часовника задаваме желаното време. Колкото повече време минава, толкова по-малък става дискът. Когато зададеният период изтече, се чува звуков сигнал. 
Часовникът помага на децата да разберат понятието Време, а това се отразява и върху самоконтрола при различни дейности. Намалява стреса и вдъхва самочувствие и самоувереност у тях.
Изработен от пластмаса. Работи с една батерия AA (не е включена). Може да се монтира и на стена. 
Размери: 18х18 см
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Time Timer S
Колко време остава? Изминалото време е абстрактно понятие. Трудно е за обяснение и още по-трудно за отмерване. За много деца (особено за тези с по-специални нужди) точно това е първата стъпка към независимост. Те ще могат да използват времето си много по-ефективно едва когато осъзнаят какво означава „изминало време” и „оставащо време”. 
С червения диск на часовника задаваме желаното време. Колкото повече време минава, толкова по-малък става дискът. Когато зададеният период изтече, се чува звуков сигнал. 
Часовникът помага на децата да разберат понятието Време, а това се отразява и върху самоконтрола при различни дейности. Намалява стреса и вдъхва самочувствие и самоувереност у тях.
Съдържание / материали: Настолен часовник, пластмаса. Работи с една батерия AA (не е включена). 
Размери: 7,5х7,5 см
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.  
Шубитрикс: Събиране до 20
Възраст: 6-9
Съдържание / материали: 2 игри с 18 или 24 триъгълни картонени плочки във всяка кутия 
Игра 1: без прехвърляне на десетицата
Игра 2: с прехвърляне на десетицата

„Шубитрикс Математика” е серия игри, с които децата лесно се научават да смятат. Играе се по правилата на доминото. Разликата е, че трябва да внимават и трите страни на триъгълните плочки да съвпадат, т.е. да свържат задачата с нейния отговор. При правилно решение и съответно правилно подреждане на триъгълните плочки ще се получи фигура (напр. кораб). Играта е със заложен „контрол на грешката”.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Затвори цифрите!
Възраст: 6+
Брой играчи: 2

Настолна образователна игра за двама души или два отбора. Всеки играч хвърля две зарчета. Събира или изважда получените цифрите и затваря капачето върху цифрата, показваща резултата от събирането или изваждането. Целта е всички цифри в полето на даден играч да бъдат затворени. 

Съдържание / материали: Игрална табла от дърво, 4 бр. зарчета
Размери на таблата: 23,5х34 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Опесъчени цифри
Комплектът включва 10 плочки с ръкописно изписани цифри от 0 до 9, както и текстилна торбичка за съхранение.

Материал: Плочките са изработени от висококачествено неогъваемо картонено паспарту, безвредно, с наситени и красиви пастелни цветове. Цифрите са изработени от фина, но достатъчно осезаема шкурка, точно както Монтесори методът изисква. Торбичката е изработена от 100% памук, защото за нас е важно децата да докосват естествени материи.

Образователна стойност:
  • Развитие на графомоториката 
  • По-лесно научаване на цифрите, като образът им се възприема чрез повече сетивни системи едновременно (проприоцептивна, тактилна, визулна, слухова)
  • Да се създаде мускулна памет за формата на цифрата

В дизайна на материала е заложен т.нар. „контрол на грешката“, т.е. детето само коригира движението, без да е необходимо възрастният да му помага или поправя. Това създава умение за саморефлексия и самоконтрол и изключва усещането за несправяне със задачата.

Опесъчените цифри са дидактичен материал, вдъхновен от метода на Мария Монтесори. Тя съветва, когато показваме на детето как да работи с материала, да не държим ръката му, а да показваме на отделна плочка как се работи. 
 
*Внимание: Този продукт съдържа малки частици, не оставяйте детето без надзор.
** Цветът на торбичката може да бъде различен от този на показаното изображение.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Какво трябва да знаете за детето си
Автор: Мария Монтесори
Корица: Мека
Страници: 152 стр
Формат: 143х200 мм
Година на издаване: 2016

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI.

Международната Монтесори асоциация (AMI) е основана от Мария Монтесори през 1929 г. и е пазител на историята на движението Монтесори. Тя се грижи за целостта на завета на Мария Монтесори. В тази си роля AMI е отговорна за ясното представяне на философията и практиката на Монтесори, за да отговори тя на нуждите на децата и да повлияе на образователните парадигми в един бързо променящ се свят.

В книгата „Какво трябва да знаете за детето си“ се представят фундаментите на Монтесори философията, в основата на която стоят хармонията на детето с околния свят, уважението към личността, дисциплината, честността и най-вече вярата в естествено заложения стремеж на човек към развитие и свобода. Изданието съдържа в себе си резултати, получени от прилагането на метода, представени от самата Мария Монтесори.

На детето трябва да се даде свобода, за да следва законите на естественото си развитие и креативния импулс, който му позволява да изгради себе си. Когато тази прекрасна книга се озове в ръцете ви, ще започнете да гледате по съвсем нов начин на възпитанието и на вашето дете. Ще откриете отговори на основни въпроси като:

Какви са техните характеристики?
Какви са условията, в които най-пълноценно да протече това ранно детско развитие?
Какви са нуждите на детската психика в ранните стадии от детското развитие?
Съществуват ли някакви естествени или установими периоди в умственото развитие на детето?
Какъв тип подкрепа и обучение може да се предложи по време на тези периоди?

Съдържание:
Предисловие ...5
Предговор ...6
д-р Монтесори. Библиографични бележки от издателя ...8
Какво трябва да знаете за своето дете ...11
Научно образование ...12
Да помогнем на детето да си помогне само ...15
Активност и самостоятелност ...22
Естествени закони на развитието ...27
Периоди на развитие ...33
Първите три години от живота ...38
Още факти за детското развитие ...43
Език ...50
Детето и възрастният ...59
Освобождение от затвора и пустинята ...65
Начело на марша на цивилизацията ...74
Радостта от постиженията ...82
Ключът към психическото здраве и растеж ...89
Фотоапаратът и кристалът ...97
Наблюдение и откритие ...106
Наука за детството ...113
Писменият език и човешкият прогрес ...122
Един план, много схеми ...128
Мъченичеството на детето ...133
Работа и дисциплина ...140
Монтесори-къщите на децата ...146

За автора:
Мария Монтесори е родена на 31 август 1870 г. в гр. Киаравале, провинция Анкона. Нейното семейство се премества в Рим през 1875 г. С напредъка в образованието си, тя започва да разчупва бариерите, които ограничават кариерното развитие на жените.
При завършването си, родителите й я окуражават да се насочи към кариера на преподавател, една от малкото професии, достъпни за жените по онова време, но тя е решена да влезе в училище по медицина и да стане лекар.
Баща й се противопоставя на тази насока – училищата по медицина по това време са изцяло запазени за мъже и първоначално директорът на училището отказва да приеме Мария. През 1890 Мария Монтесори е приета в Университета в Рим, за да учи физика, математика и естествени науки и получава дипломата си две години по-късно.
Накрая Мария Монтесори е приета във Факултета по медицина, а на 26 годишна възраст получава докторска титла и става една от първите в света жени, които получават степен по медицина.
Тя веднага е наета на работа в прилежащата към университета болница Сан Джовани. От 1896 до 1911, за почти 15 години, д-р Монтесори практикува медицина. През ноември 1896 г., д-р Мария Монтесори прибавя към портфолиото си и работата си като асистент- хирург в болница Санто Спирито в Рим. Голяма част от работата й там е свързана с бедните и по-конкретно с техните деца. Като доктор, тя се отличава с начина, по който се грижи за пациентите си, като освен, че диагностицира и лекува болестите им, тя се грижи и за това те да са на топло и да са добре нахранени.
По време на професионалния й контакт с децата, Мария Монтесори започва да се интересува от образованието в ранна детска и на 6 януари 1907 г. основава първата “Casa dei Bambini“ („Къща на децата“), която се превръща в нейната „Педагогическа лаборатория“. Следва период на интензивни изследвания и забележителни резултати. До есента на 1908 г. са основани пет къщи на децата – четири в Рим и една в Милано. Децата в тези къщи бележат забележителен прогрес и много скоро деца на пет години започват да пишат и четат. Новината за новия подход на д-р Монтесори се разпространява бързо и започват да пристигат посетители, които искат сами да видят как тя постига такива резултати. В рамките на една година италианоговорящата част на Швейцария започва да трансформира детските си градини в къщи на децата и тогава започва разпространението на новия педагогически подход.
През 1909 г., историческата й книга, със заглавие на английски „Методът Монтесори“ е публикувана в Италия. Книгата е базирана на записките по време на първия й обучителен курс, проведен през същата година и е преведен в Съединените щати през 1912 г., достигайки второ място в списъка с бестселъри на научна тематика в САЩ. Скоро след това книгата е преведена на 20 различни езика и оказва огромно влияние в областта на образованието. 1913 е една незабравима година, тъй като тогава Мария Монтесори изнася първия си международен курс от лекции и посещава Съединените щати. През 1916 г. се появява още една епохална книга от д-р Мария Монтесори – „Напредналият Монтесори метод “.
При завръщането си от САЩ през 1917 г., тя се установява в Барселона, Испания. През 1919 посещава Англия, където открива Международния обучителен курс в Лондон. Работата й се разпростира не само в Европа, но и е била подета в Доминионите и е приета в Индия и Южна Америка. Международната Монтесори асоциация (A.M.I.) е основана през 1929 г.
През 1949 г. д-р Мария Монтесори получава първата от трите си номинации за Нобелова награда (1949, 1950 и 1951). Книгата й „Попиващият ум“, базирана на лекции, изнесени в Индия, е публикувана през същата година. Последната й публична изява е в Лондон през 1951 г., когато тя присъства на 9-ия Международен Монтесори конгрес. На 6 май 1952 г., в Нордвейк ан Зее, Холандия, тя умира в компанията на сина си Марио, на когото завещава като наследството своята работа.
Като принцип, а и на практика д-р Монтесори предлага силна надежда, че човечеството ще може да изгради мира и напредъка в света върху най-силната основа, а именно свободното и демократично образование на децата на света.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Контролна карта Европа
Монтесори материали. Контролна карта без надписи на континента Европа за „Пъзел Европа” (530113)
Материал: пластмаса
Размери: 40х50 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите. 
Плочки грубо/гладко
Монтесори материали. Комплект от три тактилни плочки с различна релефна повърхност.
1 – едната половина е гладка, а другата – с груб релеф
2 – редуване на гладки и груби релефни ивици с еднаква ширина
3 – редуване на гладки и груби релефни ивици с различна ширина
Размер на плочките: 25x12,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите.  
Рамка с копчета
Дървена рамка с опънати ленти плат, които се съединяват посредством копчета. 
Рамка: 26х25 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите.
Рамка с цип
Дървена рамка с опънати две половини плат, които се съединяват посредством цип. 
Рамка: 26х25 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите. 
Рамка с велкро
Дървена рамка с опънати ленти плат, които се съединяват посредством велкро. 
Рамка: 26х25 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите.  
Рамка с тик-так
Дървена рамка с опънати ленти плат, които се съединяват посредством копчета тик-так. 
Рамка: 26х25 см

Стойността на доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите.  
Държавите в Европа
Комплектът съдържа 50 карти, които показват изображение с карта на държава от Европа от едната страна и любопитен текст от другата. На отделна голяма легенда са изнесени мини изображения на картите с имената за по-лесна ориентация, както и карта на Европа.

Материалът ще разгърне любопитството на детето и ще го заплени с интересните факти и многото варианти за работа с картите. Държавите в Европа вече няма да са нещо далечно и абстрактно за него.

Легендата с имена превръща работата с материала в забавна изследователска игра, която развива умения като наблюдателност и визуална памет.

Картите са подходящи както за малки деца (за развиване на говорните умения и изграждане на речников запас, защото подтикват към диалог между детето и възрастния и към задаване на въпроси), така и за ученици от началния курс на обучение.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори
Автори: Ели Драганова, Елена Георгиева
Издателство: Димант
Корици: меки
Страници: 48
Размери: 14,7х21,3 см

„Необходимо е щото учителят, проникнал се от духа на учения, да стане наблюдател на човешката природа” – споделя Мария Монтесори. „При моя метод учителката малко преподава, повече наблюдава и най-важното, направлява психическата деятелност на децата” – заключва тя. Авторката приема за основен принцип на научната педагогика създаването на условия за свободно и естествено проявление на детската личност. Тя счита, че този принцип изисква напрегнат научен интерес и абсолютно уважение към децата.
 
Съдържание
* Въведение
* Основни идеи във възпитателната система на М. Монтесори
* Методът на М. Монтесори и приложението му при сензорно възпитание на децата в предучилищна възраст
* Подготвителен етап при сензорното възпитание
* Техники на сензорното възпитание на децата в подготвителния етап
* Етап на сензорното възпитание
* Техники за възпитание на обща чувствителност у децата
* Формиране на практически интелект в предучилищна възраст
* Теоретична основа 
* Практико-приложна система за формиране и диагностициране на практическия интелект
* Заключение

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Попиващият ум
Автор: Мария Монтесори
Оригинално заглавие: The Absorbent Mind
Корица: Мека
Страници: 352 с цветни вложки
Формат: 143x215 мм
Година на издаване: 2017

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI (Международната Монтесори асоциация). Тя е основана от Мария Монтесори през 1929 г. и е пазител на историята на движението Монтесори. Тя се грижи за целостта на завета на Мария Монтесори. В тази си роля AMI е отговорна за ясното представяне на философията и практиката на Монтесори, за да отговори тя на нуждите на децата и да повлияе на образователните парадигми в един бързо променящ се свят.

„Попиващият ум“ е една от най-известните книги, написани от д-р Мария Монтесори. Тук тя анализира физическите и психологическите аспекти в развитието на детето през най-важния период от живота му. През този период детето постига координация на движенията, усвоява езика и започва да общува.

Д-р Монтесори разглежда етапите, през които преминава социалното развитие на детето и приносът му към обществото. Ще научите как детето постига самодисциплина и каква е ролята на учителя. Обърнато е внимание и на значението на грешките и тяхното поправяне, както и върху влиянието на препятствията върху детското развитие. Разгледани са и трите нива на послушание при детето.

В книгата е отделено специално внимание на формирането на характера, изграждането на навици и поведение, които оставят следи за цял живот. Представени са и уникалните умствени способности на детето, които му позволяват да изгради и твърдо установи, в рамките само на няколко години, всички характеристики на човешката личност.

Съдържание:
Увод към първото издание на „Попиващият ум“...5
Ролята на детето в реконструкцията на света...7
Образование за цял живот...15
Периодите на растеж...25
Новият път...39
Чудото на сътворението...44
Ембриология и поведение...59
Духовният ембрион...75
Как детето постига независимост...104
Първите дни на живота...120
Някои мисли за езика...133
Как езикът призовава детето...143
Препятствията и ефектът им върху развитието...155
Значение на движението в общото развитие...166
Интелигентността и ръката...178
Развитие и имитация...188
От несъзнателен създател до съзнателен работник...196
По-нататъшно усъвършенстване чрез култура и въображение...203
Характерът и неговите недостатъци през периода на детството...228
Приносът на детето към обществото – нормализация...239
Изграждането на характера е постижение единствено на детето...247
Детското чувство за собственост и неговите трансформации...256
Социално развитие...263
Кохезия в социалната единица...276
Грешки и начини за коригирането им...290
Трите нива на послушание...299
Дисциплината и учителят...313
Подготовката на учителя...329
Любовта и нейният източник – детето...342

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Тайната на детството
Автор: Мария Монтесори
Корица: Мека
Страници: 260
Формат: 143х215 мм
Година на издаване: 2017

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI

Международната Монтесори асоциация (AMI) е основана от Мария Монтесори през 1929 г. и е пазител на историята на движението Монтесори. Тя се грижи за целостта на завета на Мария Монтесори. В тази си роля AMI е отговорна за ясното представяне на философията и практиката на Монтесори, за да отговори тя на нуждите на децата и да повлияе на образователните парадигми в един бързо променящ се свят.

„Тайната на детството“ е една от първите книги, написани от Мария Монтесори. В нея тя обяснява метода, който е разработила въз основа на наблюденията си върху децата. Именно по този начин тя открива „тайната на детството“. В книгата се разглежда духовното развитие на децата от самото им раждане и потенциала им да учат, ако това им се позволи от възрастните. Детето притежава спонтанното желание да учи, а осъзнаването на тази простичка тайна довежда до разработването на онова, което днес е познато като „Методът Монтесори“. 

В „Тайната на детството“ Мария Монтесори описва детето с топлината и точността на учен. Тя също така представя и различните материали и пособия, които могат да му помогнат да развие своя умствен потенциал. 

Книгата ще помогне на родители и педагози да погледнат през очите на детето, да разберат по-добре какви са детските нужди и как да създадат позитивна среда, в която то да се развива и учи.
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ:

Мария Монтесори...5
Предговор...7

Първа част - Духовният ембрион

Детето днес...9
   Векът на детето...9
   Детето и психоанализата...10
   Тайната на детството...12
   Обвинение...15

Духовният ембрион...19
   Биологична прелюдия...19
   Новороденото бебе...23
   Уроците на природата...32
   Постигане на инкарнация...35

Изграждането на ума...41
   Сензитивни периоди...41
   Необходимите грижи...51
   Ориентация чрез ред...54
   Вътрешна ориентация...65
   Разцъфващият интелект...69

Как пречат възрастните...81
   Въпросът за спането...81
   Наслада от ходенето...87
   Ръка и ум...91
   Целенасочена дейност...96

Ритъм...101
   Ритъм...101
   Възрастният като заместител...104
   Значението на движението...109
   „Умът на любовта“...112


Втора част - Новото образование

Задачата на възпитателя...119
   Откриване на истинското дете...119
   Духовна подготовка...121

Нашият собствен метод...130
   Как възникна...130
   Кой си ти?...133
   Първите деца...136
   Какво ми показаха...139

По-нататъшно развитие...161
   Установените принципи...161
   Сираците от Месина...166
   Заможните деца...169
   Истинска нормалност...174

Психични отклонения...178
   Единствената им причина...178
   Импулсивно скитничество ...179
   „Бариери“...182
   Зависимото дете...187
   Чувство за собственост...189
   Жажда за власт...192
   Комплекс за малоценност...194
   Страх...199
   Лъгане...202
   Отражения върху физическия живот...207

Трета част - Детето и обществото

Homo Laborans...213
   Конфликтът между детето и възрастния...213
   Инстинктът за работа...215
   Характеристиките на двата вида работа...218
   Задачата на възрастния...219
   Задачата на детето...222
   Сравнение между двете задачи...224
   Растеж чрез активност...228
   Водещи инстинкти...233

Детето като господар...244
   „Опознай себе си“...244
   Мисията на родителите...247
   Правата на детето...248
   Ecce homo...258


За автора:
Мария Монтесори е родена на 31 август 1870 г. в гр. Киаравале, провинция Анкона. Нейното семейство се премества в Рим през 1875 г. С напредъка в образованието си, тя започва да разчупва бариерите, които ограничават кариерното развитие на жените.
При завършването си, родителите й я окуражават да се насочи към кариера на преподавател, една от малкото професии, достъпни за жените по онова време, но тя е решена да влезе в училище по медицина и да стане лекар.
Баща й се противопоставя на тази насока – училищата по медицина по това време са изцяло запазени за мъже и първоначално директорът на училището отказва да приеме Мария. През 1890 Мария Монтесори е приета в Университета в Рим, за да учи физика, математика и естествени науки и получава дипломата си две години по-късно.
Накрая Мария Монтесори е приета във Факултета по медицина, а на 26 годишна възраст получава докторска титла и става една от първите в света жени, които получават степен по медицина.
Тя веднага е наета на работа в прилежащата към университета болница Сан Джовани. От 1896 до 1911, за почти 15 години, д-р Монтесори практикува медицина. През ноември 1896 г., д-р Мария Монтесори прибавя към портфолиото си и работата си като асистент- хирург в болница Санто Спирито в Рим. Голяма част от работата й там е свързана с бедните и по-конкретно с техните деца. Като доктор, тя се отличава с начина, по който се грижи за пациентите си, като освен, че диагностицира и лекува болестите им, тя се грижи и за това те да са на топло и да са добре нахранени.
По време на професионалния й контакт с децата, Мария Монтесори започва да се интересува от образованието в ранна детска и на 6 януари 1907 г. основава първата “Casa dei Bambini“ („Къща на децата“), която се превръща в нейната „Педагогическа лаборатория“. Следва период на интензивни изследвания и забележителни резултати. До есента на 1908 г. са основани пет къщи на децата – четири в Рим и една в Милано. Децата в тези къщи бележат забележителен прогрес и много скоро деца на пет години започват да пишат и четат. Новината за новия подход на д-р Монтесори се разпространява бързо и започват да пристигат посетители, които искат сами да видят как тя постига такива резултати. В рамките на една година италианоговорящата част на Швейцария започва да трансформира детските си градини в къщи на децата и тогава започва разпространението на новия педагогически подход.
През 1909 г., историческата й книга, със заглавие на английски „Методът Монтесори“ е публикувана в Италия. Книгата е базирана на записките по време на първия й обучителен курс, проведен през същата година и е преведен в Съединените щати през 1912 г., достигайки второ място в списъка с бестселъри на научна тематика в САЩ. Скоро след това книгата е преведена на 20 различни езика и оказва огромно влияние в областта на образованието. 1913 е една незабравима година, тъй като тогава Мария Монтесори изнася първия си международен курс от лекции и посещава Съединените щати. През 1916 г. се появява още една епохална книга от д-р Мария Монтесори – „Напредналият Монтесори метод “.
При завръщането си от САЩ през 1917 г., тя се установява в Барселона, Испания. През 1919 посещава Англия, където открива Международния обучителен курс в Лондон. Работата й се разпростира не само в Европа, но и е била подета в Доминионите и е приета в Индия и Южна Америка. Международната Монтесори асоциация (A.M.I.) е основана през 1929 г.
През 1949 г. д-р Мария Монтесори получава първата от трите си номинации за Нобелова награда (1949, 1950 и 1951). Книгата й „Попиващият ум“, базирана на лекции, изнесени в Индия, е публикувана през същата година. Последната й публична изява е в Лондон през 1951 г., когато тя присъства на 9-ия Международен Монтесори конгрес. На 6 май 1952 г., в Нордвейк ан Зее, Холандия, тя умира в компанията на сина си Марио, на когото завещава като наследството своята работа.
Като принцип, а и на практика д-р Монтесори предлага силна надежда, че човечеството ще може да изгради мира и напредъка в света върху най-силната основа, а именно свободното и демократично образование на децата на света.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Слушалки Forbrain
Forbrain® са слушалки с костна проводимост. 
Използват се при проблеми с:
 
ГОВОРА – подобрява плавността и ритъма на речта, произношението, звуковата дискриминация, за да се постигне по-ясна и ефективна комуникация.
ВНИМАНИЕТО - динамичният филтър на Forbrain тренира мозъка да бъде по-внимателен, като подобрява не само вниманието, но и слуховата обработка и сензорната интеграция.
ПАМЕТТА - Forbrain помага на хората да подобрят краткосрочната памет, която оказва влияние върху умения като четене, писане, водене на диалог.

ТЕХНОЛОГИЯТА 
Слушалките Forbrain® използват висока честота на вибрации, за да подпомогнат продуцирането и преработката на звукове. Патентованият електронен динамичен филтър блокира шума от околната среда, като в същото време изолира и усилва гласа на потребителя. Звукът от слушалките се предава чрез костите и костната проводимост, а не през ушите или въздушната проводимост, към нервната система и мозъка.

Подобрено внимание към сетивния стимул, дължащо се на костната проводимост
„Собствения си глас чуваме чрез костите“. Говорните звукове се продуцират благодарение на трептенето на гласните струни. Тези вибрации се предават на първо място чрез костната проводимост и чак след това посредством въздуха и тъпанчето на ухото. Ето защо, когато говорим и запушим ушите си, продължаваме да чуваме гласа си без проблеми. Костната проводимост предотвратява загубата на звукова информация, която може да възникне при предаване на звуковите вълни по въздушен път и шумна околна среда. 

Целта на Forbrain® е да усилва предаването на звука чрез костната проводимост. Благодарение на слушалките за костна проводимост, оборудвани с микрофон с висока чувствителност, потребителят подобрява възприемането на собствения си глас и става по-внимателен към това, което сам казва. Това улеснява анализирането и осмислянето на предаваната информация.

Тъй като слушалките Forbrain® се поставят върху слепоочията, а не върху/в ушите, това позволява на потребителя да продължи да възприема безпрепятствено всички звуци от околната среда.  По този начин той се научава да се концентрира върху собствения си глас, без да елиминира случващото се наоколо. Докато използва Forbrain®, той може да слуша и комуникира нормално с други хора (родители, учители, терапевти, треньори и др.).

По-добра сетивна информация благодарение на динамичния филтър
Forbrain® е оборудван с динамичен филтър, който реагира на силата на гласа. Той е предназначен да усилва високите честоти и същевременно да намалява ниските. Благодарение на това потребителят чува собствения си глас филтриран (т.е. без колебания и контрасти във височините на тона). Резултатът от това ново възприятие на звуковете е незабавно и несъзнателно подобряване на качеството на гласа и ритъма на речта. Наред с това възприемането на високочестотни звуци оказва положително влияние върху работата на мозъчната кора. 

Динамичният филтър подобрява не само слуховата преработка, но и дейността на вестибуларната система, двигателния контрол, постуралния контрол, моторното планиране, баланса и пространствената ориентация. Резултатът е подобрено качество на гласа и ритъма на речта, подобрено слушане, по-добра концентрация на вниманието, повишено самочувствие. 


ПРОТОКОЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИ
Слушалките Forbrain® могат да се използват ежедневно по време на четене, говорене, участие в клас или в битови ситуации. Достатъчни са 15 минути говорене на микрофона и съответно чуване на собствения глас през слушалките, за да се стимулира и подкрепи слуховото възприемане и преработка на информацията.
Продължителност на програмата – от 6 до 10 седмици (след това може да бъде повторена).

При малки деца – 10 мин./ден
- при затруднения в говора и артикулацията

При деца на възраст 5-15 години – 15 мин./ден
- при дефицит на внимание и концентрацията му
- при проблеми с четенето
- нарушения в работната памет
- при затруднения в говора и артикулацията

При тийнейджъри и възрастни – 20 мин./ден
- при затруднения в говора и артикулацията
- липса на увереност
- липса на енергия
- при лоши характеристики на гласа
- прозодични нарушения, фалшиво пеене

При възрастни – 30 мин./ден
- липса на енергия
- нарушения в паметта
- говорни и флуентни нарушения

Интензивна програма (минимална възраст 15 год.) – 3х20 мин./ден
- при подготовка на устни презентации
- при учене на текстове наизуст
- подготовка на уроци и домашна работа
- подобряване на самочувствието

Специална програма (с професионална подкрепа)
- слушалките Forbrain® могат да се използват като помощно средство в терапевтични и образователни програми.

Слушалките Forbrain не заместват логопедичната терапия. Те я допълват и оптимизират. 
 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Самостоятелно
- четене на глас
- произношение и езикова изява на роден и чужд език
- подготовка за изнасяне на реч
- подготовка на уроци
- пеене …

С родители
- трениране на четивните умения
- подготовка на домашни работи
- съставяне на изречения
- комуникация

С професионалисти
- терапевти, учители, обучители – различни упражнения по време на терапевтични сесии
 
 
ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ
За възрастни:
Музикалност: Пейте на глас текста, който четете.
Ритъм: Прочетете стихотворение, като си поемате дъх в края на всеки ред.
Плавност: Прочетете текст, като си поемате дъх на всеки 3 или 4 думи, независимо от смисъла и пунктуацията.
Акцентуване: Прочетете на текст, като правите акцентни паузи, сякаш говорите пред публика.
Гласови упражнения: Прочетете текст, като променяте силата на гласа си на всеки 5 секунди, от много слаб до силен и обратно.
Запаметяване: Прочетете на глас текст и го повторете незабавно, без да гледате текста.
Диалог: прочетете комикс или диалогичен текст, като казвате отделните реплики с различен глас.

За деца:
Съвместно четене: Четене на текст заедно с детето. Скоростта ви на четете трябва да е като тази на детето, без да спирате, когато то допуска грешка или се колебае
Ехо: Четене на текст заедно с детето. Гласът на възрастния препокрива гласа на детето с +/- 1 секунда, за да забърза или увеличи неговото темпо на четене
Запомняне: Прочетете няколко думи, изречения или поезия, които детето трябва да повтари незабавно, без да чете.
Диалог: Прочетете комикс или диалогичен текст, като казвате отделните реплики с различен глас.
Измисляне на история: Съставете история заедно с детето, като всеки измисля по едно изречение и така се редувате (може да използвате и фигурки, с които за разиграете историята).
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Forbrain е безболезнен и неинвазивен сензорнно стимулиращ апарат. Както всяко стимулиращо средство, Forbrain може да възбуди и да умори потребителя по време на сесиите. 
Слушалките Forbrain НЕ СА подходящи за:
• Деца под 3 години
• Хора с болест на Паркинсон
• Хора със загуба на слуха в двете уши над 80%
• Хора, носещи кохлеарни импланти
• Хората с епилепсия (освен по препоръка от специалист)
 
 
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Може ли Forbrain да се използват за деца, които не говорят?
Да, ако детето е на възраст 3 или повече години и може да издава звуци. Процесът на проговаряне включва в себе си и когнитивен процес на самокоригиране. Forbrain може да улесни появата на речта, като помогне на детето да възприема по-добре собствения си глас. В случаите на забавяне на говора Forbrain трябва да се използват като помощен инструмент, подкрепящ основната логопедична терапия.

Може ли Forbrain да се използват от лица, които са хипо- или хиперсензитивни към слухови стимули?
Да, но регулирайте силата на звука на микрофона, така че използването на Forbrain да бъде приятно за човека. Ако се появи прекалено силен дискомфорт, употребата на Forbrain трябва да се спре незабавно.

Може ли Forbrain да се използват при заекване?
Forbrain не е предназначен за терапия на заекване и не може да се разглежда като класическа система за забавяне на обратната слухова връзка. На практика обаче много хора със заекване го използват под ръководството на логопед. Въпреки това, причините за заекването са много разнообразни и Forbrain не може да бъде препоръчан като помощно средство за лечението му.

Може ли Forbrain да се използват за подобряване на слуха?
Forbrain не е предназначен да замени или подобри слуха или да замести слухов апарат. Слушалките могат да улеснят възприемането на собствения ви глас и да подобрят комуникационните умения на хората с частична загуба на слуха. Посредством костната проводимост на звука Forbrain стимулира слуховата система и по този начин може частично да компенсира липсата на звукова стимулация.

Може ли Forbrain да се използват непрекъснато в продължение на няколко часа?
Не, не се препоръчва. Forbrain е стимулиращо средство. Продължителната употреба може да ви умори и да станете непродуктивни.

Може ли Forbrain да се използват редовно? В продължение на няколко месеца?
Както всяко обучение или тренировка, упражненията с Forbrain трябва да се повтарят и да се затвърждават, за да имат ефект. Няма ограничения за употребата на Forbrain във времето особено ако се опитвате да се усъвършенствате. Идеалната тренировъчна програма е с продължителност около 10 седмици, следвани от период на почивка, през който мозъкът се учи да функционира без помощта на устройството. След това цикълът може да се повтори. Можете да използвате устройството и интензивно в продължение на няколко дни, за да се подготвите за специално събитие (интервю, реч, изпити и т.н.).

Сертифициран продукт ли са слушалките Forbrain?
Forbrain имат следните сертификати: CE, ROHS, FCC и UN38.3. Следователно, устройство е официално одобрено за пускане на пазара.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип високоговорители: Двойни, с костна проводимост
Чувствителност: 100 ± 3dB
Тип микрофон: заден електронен кондензатор
Чувствителност: -60dB ± 3dB
Режим на работа: до 6 часа
Зареждане на батерия: около 3 часа (с USB кабел)
Тегло: 50 гр.
Цвят: черен със сини подложки на преобразувателите
Размер на кутията: 190x165x63 мм
Гаранционен срок: 2 години
 
 
Редовна цена на сайта на производителя: 279€
 
Специална цена за БГ: 480,00 лв. с ДДССтойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Монтесори вкъщи: 5 тома
5-томна поредица с подбрани Монтесори упражнения по темите: Практическо обучение, Сензорно развитие, Математика, Развитие на речта, Околен свят.

Поредицата съдържа книгите:
Монтесори вкъщи - Практическо обучение
Монтесори вкъщи - Сензорно развитие
Монтесори вкъщи - Математика
Монтесори вкъщи - Развитие на речта
Монтесори вкъщи - Околен свят

Упражнения по Монтесори педагогика, лесни за изпълнение в домашни условия. Тук ще намерите обяснение на онези невидими на пръв поглед, но важни „дреболии“, които дават ключа към разбирането на смисъла на Монтесори задачите.

Автор: Наталия Боброва
Корица: Мека
Страници: 544
Формат: 165х235 мм
Година на издаване: 2015-2016

За автора:
Наталия Борисовна Боброва е сертифициран AMI Монтесори педагог, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие, който вече 20 години развива и обучава деца. Има повече от 1000 ученици.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Монтесори: Околен свят
Заглавие: Монтесори вкъщи: Околен свят
Автор: Наталия Боброва
Корица: Мека
Страници: 112 цветни
Формат: 165х235 мм

В тази книга ще намерите подбрани Монтесори упражнения, помагащи на детето да осъзнае взаимовръзките и закономерностите на явленията в природата, да усъвършенства зрителното си възприятие, да развие наблюдателност и интерес към околния свят, както и да изгради аналитично мислене.

Упражненията обхващат следните теми: човек,  растителен и животински свят, география, физика, време.

Играейки, детето ще се запознае с устройството и функциите на частите на човешкото тяло, на растенията и животните. Ще узнае за физическите свойства на веществата и ще формира представа за времето. Ще научи имената и разположението на континентите.

Упражненията са предназначени за деца над тригодишна възраст.

За автора:
Наталия Борисовна Боброва е сертифициран AMI Монтесори педагог, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие, който вече 20 години развива и обучава деца. Има повече от 1000 ученици.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Чудото Монтесори
Заглавие: Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания
Автор: Елена Тимошенко
Издателство: Асеневци
Корици: меки
Страници: 238

Съвременните деца се нуждаят от особен подход и особени условия за разкриване на техните необикновени способности и уникални дарования. Затова е напълно обясним нарастващият интерес към педагогическата система на Мария Монтесори, в центъра на която стои ДЕТЕТО.

Как мислите, какво може да обединява такива личности като писателя Габриел Гарсия Маркес, принцовете Уилям и Хари, политика Франсоа Митеран, актьора Джордж Клуни, основателите на Google - милиардерите Сергей Брин и Лари Пейдж, внуците на Лев Толстой? Техните родители са избрали за своите деца училища Монтесори! Идеите на великата италианка са подкрепяни от Зигмунд Фройд, Жан Пиаже, Томас Едисон и много, много други. Те са разбирали важността на уникалния период в живота на човека – от раждането до 6 години.

А защо този период е толкова важен? Защо на детето му е нужна свобода и до какво може да доведе тя? Как да възпитаваме, без да наказваме и поощряваме? Как да обучаваме, без да поправяме грешките? Защо няма нужда от оценки? Как да възпитаме у детето самостоятелност и отговорност? Как можем да използваме педагогическите принципи от системата на Монтесори в ежедневното общуване с нашето дете?
Ако сте от неравнодушните и търсещите родители и си задавате такива въпроси, тази книга е за вас. Тук ще намерите множество практически съвети и полезни наблюдения от многобройните посещения на автора в Монтесори детски градини и училища по цял свят. Книгата ще е особено полезна и на педагозите, които искат да следват принципите на Монтесори педагогиката.

За автора:
Елена Тимошенко е Монтесори педагог, психолог, журналист, лектор. Изучавала е основите на Монтесори педагогиката в Seton Montessori Institute (Чикаго, САЩ) и AMI Prague Montessori Institute (Чехия). 
Анализирала е опита на детски градини и училища в Холандия, Финландия, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Полша, Мексико, Китай, Тайван, Корея, САЩ и други страни. Автор е на образователни проекти, водеща на тренинги и лекционни курсове за родители и педагози.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Монтесори: Практическо обучение
Заглавие: Монтесори вкъщи - практическо обучение
Автор: Наталия Боброва
Издателство: Асеневци
Корици: меки
Страници: 112 цветни

Тази книга предлага широк набор от упражнения по Монтесори педагогика, лесни за изпълнение в домашни условия. Тук ще намерите обяснение на онези невидими на пръв поглед, но важни „дреболии“, които дават ключа към разбирането на смисъла на Монтесори задачите. Усвоявайки упражненията от практическия живот, вашето дете ще се научи да прелива, пресипва и пресява, да сгъва, да си мие ръцете, попива с гъба и много други.

Тези умения развиват у детето самостоятелност, концентрация, координация. Подобряват фината и общата моторика, а също и чувството за собствено достойнство, отговорност и увереност в себе си. Упражненията в книгата са подходящи за деца над 2 годишна възраст.

За автора:
Наталия Борисовна Боброва е сертифициран Монтесори педагог, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие, който вече 20 години развива и обучава деца. Има повече от 1000 ученици.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Монтесори: Развитие на речта
Заглавие: Монтесори вкъщи: Развитие на речта
Автор: Наталия Боброва
Издателство: Асеневци
Корици: меки
Страници: 80 цветни

В книгата ще намерите подбрани Монтесори упражнения, насочени към обучение по писане и четене, разширяване на речниковия запас на детето, както и материали за въвеждане в граматиката. Детето ще разбере какви са функциите на частите на речта (съществително, прилагателно, глагол и други) и ще формира умение да ги съгласува. Така ще се подготви за синтактичния разбор на изреченията, с който ще се срещне след това в училище. Развиват се и зрителната памет, фината моторика, координацията на движенията и концентрацията на вниманието. Също така детето разбира красотата на родния език, в него се поражда желание да чете и евентуално да съчинява. Много от упражненията успешно могат да бъдат прилагани за изучаване и на чужд език. Книгата е подходяща за деца над 2.5-годишна възраст.

За автора:
Наталия Борисовна Боброва е сертифициран Монтесори педагог, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие, който вече 20 години развива и обучава деца. Има повече от 1000 ученици.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Валдорфската детска градина
Заглавие: Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Автор: Владимир Загвоздкин
Корица: Мека
Страници: 172 стр.
Формат: 143 x200 мм
Година на издаване: 2017

По какво се различава валдорфската детска градина от другите детски заведения?
Как пълноценното и разностранно развитие на децата същевременно да е радостно и естествено?
Какво е развитие и възпитание, съобразено с детската природа?
Как валдорфските педагози си представят основната същност на своята работа, каква е тяхната педагогическа философия?
Какво конкретно правят в ежедневната си работа, за да помогнат на развитието на заложените в индивидуалността на детето способности и заложби?

Валдорфските детски градини и училища съществуват близо сто години и са разпространени в много страни по света. В последно време интересът към тях осезаемо нараства и броят им значително се увеличава.

С тази книга ще научите защо валдорфската методика става все по-актуална и как може да осигурите на децата си пълноценно и хармонично развитие, което е същевременно радостно и естествено, чрез:

• метода на възпитание чрез подражание и пример;
• валдорфската „философия на играчката”;
• ритъм и повторение;
• уют и топло настроение в детската среда;
• занимания по изкуства: живопис, рисуване, моделиране, музика и пеене, евритмия;
• разнообразна съвместна дейност на деца и възрастни: работа в домакинството, работа в градината, ръкоделие, работа с природни материали.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Вместо предговор...5
Общи принципи на работа във валдорфската детска градина...7
Малко история и философия на образованието...7
Детето е различно...12
Подражание и пример – вълшебна дума за възпитание в периода на ранното детство...17
Основна дидактически-методическа насоченост...34
Игра...43
Играта във валдорфската детска градина...44
Свободна игра...45
Значение на самоопределението в играта при осеммесечни бебета...47
Педагогика на свободната игра и философия на играчката...49
Други видове игри...68
Ритъм и повторение...76
Ритъм и такт...76
Ритъмът - източник на здраве...77
Един ден във валдорфската детска градина...79
Ритъм на седмицата...87
Ритъм на годината...87
Празници през годината...88
Създаване на среда, благоприятна за развитието...98
Занимания с различни видове изкуство...105
Други видове съвместна дейност на децата и възрастните...124
Други важни аспекти на предучилищното възпитание...128
„Детска градинарка”...128
Група от деца на различна възраст...129
Приключване на периода на предучилищното детство...132
Въпроси на родителите...134
Приложения...146
Приложение 1. Е.О. Смирнова. Извори на отзивчивостта...147
Приложение 2. Ритъм на деня във валдорфската детска градина...166

За автора:
Владимир Константинович Загвоздкин е един от инициаторите на валдорфското движение в Русия. Завършил е Висшето училище по валдорфска педагогика в Щутгарт и е дипломиран учител по валдорфска педагогика. Съвместно с немски и руски колеги е участвал в основаването на Центъра за валдорфска педагогика в Москва, а също и на валдорфски училища.
Съавтор е на предучилищни образователни програми, основани на принципите на валдорфската педагогическа система. Автор е на многобройни публикации и провежда изследователска работа в областта на съвременните чуждестранни образователни системи, съвременните проблеми на образованието и философско-методологическите проблеми на педагогиката и психологията. Преподава в Московския държавен психолого-педагогически университет и Московския държавен педагогически университет.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Психопедагогика на ранното детство
Автор: Фидана Даскалова
Издателство: Даниела Убенова
Година на издаване: 2008
Брой страници: 350
Формат: 60х90/16

Книгата е предназначена за студенти и преподаватели от педагогическите специалности, педагози, психолози, педиатри, работещи с деца до 3-годишна възраст, родители.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строител Uhl
Възраст: 3+

Съдържание/ материали / размери: 96 правоъгълни дървени строителни блокчета. Съхраняват се в дървена кутия с размери 30х23х8,5 см. 
Строител Uhl плюс
Възраст: 3+

Съдържание/ материали / размери: 112 дървени строителни блокчета с различни форми и размери. Съхраняват се в дървена кутия с размери 47х30х8,5 см. 
Тухлички Uhl
Възраст: 3+

Съдържание/ материали / размери: Опаковка от 5 кг. (около 195 бр.) правоъгълни дървени строителни блокчета с размери 66,6х33,3х16,7 мм.

Количка Uhl
Възраст: 3+

Съдържание/ материали / размери: 6 дървени кутии с дървени строителни блокчета Uhl и Строител Uhl плюс, поставени върху основа на колелца. Въпреки че тежи приблизително 30 кг, всяко дете може безпроблемно да мести количката. Размери: 47х30х47 см.

Дар на Фрьобел 1
Възраст: 3+

Съдържание/ материали / размери: 6 топки с диаметър 4 см, оплетени с прежда в цветовете на дъгата с 6 цветни връзки за окачване, 1 игла, рамка и пръчки. Доставя се в дървена кутия с плъзгащ се капак. 

Фридрих Фрьобел (1782-1852) е основателят на детските градини в Германия. Той е известен с теориите си за образователните игри. Преди 150 години разработва собствени Spielgaben (преведено буквално „дарове за игра”). Фрьобел решава да нарече играчките си „дарове”, защото ги възприема като подарък, който води детето в различните етапи на неговото развитие. Малко след основаването си немската фабрика Dusyma започва да произвежда даровете за игра и строителните блокчета на Фрьобел. През годините компанията разработва нови серии продукти, базирани на принципите на немския педагог, които допълват неговите „дарове”, като например строителите Uhl и „Орнаменти”, количките на колелца, конструктори с различни форми и размери, както и много образователни игри. „Даровете за игра” продължават да са изключително популярни и в наши дни. 

Те предлагат на детето:
• Забавление с креативен дизайн
• Запознаване с математическите закони
• Стимулиране на мисловните процеси
• Разбиране за логиката на действията 
• Активно учене чрез игра

Творческата игра с Даровете на Фрьобел насърчава децата да открият и опознаят формите в природата и тяхната красота. Основен елемент във всички игри е кубчето. В процеса на игра с „Дарове” №№ 3, 4, 5 и 6 то се разделя на половини и четвъртини, които лесно се разпознават от децата. Размер на основното кубче: 2,5х2,5х2,5 см. Доставя се в дървена кутия с плъзгащ се капак. 
Дар на Фрьобел 2
Възраст: 3+

Съдържание/ материали: топка, цилиндър и куб с халки за закачане и дупки за поставяне на пръчки; 1 куб, рамка, пръчки, връзки. Доставя се в дървена кутия с плъзгащ се капак. 

Фридрих Фрьобел (1782-1852) е основателят на детските градини в Германия. Той е известен с теориите си за образователните игри. Преди 150 години разработва собствени Spielgaben (преведено буквално „дарове за игра”). Фрьобел решава да нарече играчките си „дарове”, защото ги възприема като подарък, който води детето в различните етапи на неговото развитие. Малко след основаването си немската фабрика Dusyma започва да произвежда даровете за игра и строителните блокчета на Фрьобел. През годините компанията разработва нови серии продукти, базирани на принципите на немския педагог, които допълват неговите „дарове”, като например строителите Uhl и „Орнаменти”, количките на колелца, конструктори с различни форми и размери, както и много образователни игри. „Даровете за игра” продължават да са изключително популярни и в наши дни. 

Те предлагат на детето:
• Забавление с креативен дизайн
• Запознаване с математическите закони
• Стимулиране на мисловните процеси
• Разбиране за логиката на действията 
• Активно учене чрез игра

Творческата игра с Даровете на Фрьобел насърчава децата да открият и опознаят формите в природата и тяхната красота. Основен елемент във всички игри е кубчето. В процеса на игра с „Дарове” №№ 3, 4, 5 и 6 то се разделя на половини и четвъртини, които лесно се разпознават от децата. Размер на основното кубче: 2,5х2,5х2,5 см. Доставя се в дървена кутия с плъзгащ се капак.
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.


Мемо Професии
Брой играчи: 1-4
Класическа мемори игра, в която дадена професия трябва да се свърже със съответстващия й инструмент. 
Съдържание / материали: 30 дървени плочки с цветни картинки, в торбичка от плат
Размери: 6х6х0,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Приказки 1
Комплект карти, представящи популярни детски приказки на Братя Грим под формата на серия картини. Всяка приказка е представена с най-важните й моменти. Сцените на насилие, които неминуемо присъстват в приказките, са умишлено пропуснати и оставени на въображението на децата. 

Съдържание: 6 приказки, представени чрез серии от по 7-16 картинки. Общо 72 цветни карти с размери 9х9 см. Включени инструкции.

Представени са приказките: Червената шапчица, Снежанка и седемте джуджета, Жабокът принц, Пепеляшка, Спящата красавица, Котаракът в чизми.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Приказки 2
Комплект карти, представящи популярни детски приказки на Братя Грим под формата на серия картини. Всяка приказка е представена с най-важните й моменти. Сцените на насилие, които неминуемо присъстват в приказките, са умишлено пропуснати и оставени на въображението на децата. 

Съдържание: 6 приказки, представени чрез серии от по 7-16 картинки. Общо 75 цветни карти с размери 9х9 см. Включени инструкции.

Представени са приказките: Хензел и Гретел, Румпелщилцхен, Белоснежка и Червенорозка, Рапунцел, Грозното патенце, Звездните талери

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Плодове, зеленчуци, храна
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Плодове, зеленчуци, храна". Съдържа 86 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Карти: Къща и градина
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Къща и градина". Съдържа 88 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Домакинство и инструменти
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Домакинство и инструменти". Съдържа 86 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Лексика: Глаголи 1
Комплект цветни карти, представящи ежедневни дейности, които хората извършват вкъщи и навън.

Какво може да се постигне с картите?
• Натрупване на основен речников запас
• Разширяване на активния и пасивния речник
• Разпознаване и назоваване на действия
• Усвояване спрежението на глаголи

Съдържание: 48 карти с действия + 8 карти с лични местоимения, инструкции на български език
Размери на картите: 57х89 мм

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Лексика: Глаголи 2
Комплект цветни карти, представящи ежедневни дейности, които хората извършват вкъщи и навън.
 
Какво може да се постигне с картите?
• Натрупване на основен речников запас
• Разширяване на активния и пасивния речник
• Разпознаване и назоваване на действия
• Усвояване спрежението на глаголи
 
Съдържание: 56 карти, инструкции на български език
Размери на картите: 57х89 мм

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Преди и след, а между?
Комплектът съдържа 24 лесни серии картини, всяка състояща се от 3 карти. Играта е създадена специално за развитие на логическото мислене и езиковите умения.
Първата карта от всяка серия показва предмет, човек или ситуация, които се появяват отново в третата карта, но в променена форма. Целта на играта е да се открие какво може да е нарисувано на втората карта – инструмент, съд или машина, които са използвани за промяната.

Какво може да се постигне с картите? 
Да се подобрят или улеснят:
• Уменията за наблюдение
• Логическото мислене
• Въображението и творческото мислене
• Експресивната реч
• Разпознаване на хронологически последователности (преди – след)
• Уменията за аргументиране

Съдържание:
24 цветни серии картини, всяка състояща се от 3 карти. Общо 72 карти с размери 9х9 см. Инструкции на български език.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Ритъм карти ДЪГА
Брой играчи: 1+
Автор: Мартин Иванов / Институт ЛИБЕРА

Забавна интерактивна ритъм игра за деца и възрастни. Може да се играе от 1 до над 100 човека. Различните нива на трудност я правят подходяща както за деца, така и за възрастни. Не са необходими музикален опит или инструменти.

Играта е подходяща за практикуване у дома със семейството и приятелите, както и за детски градини, училища, дневни центрове и занимални. 

Ритъм карти „Дъга“ са подходящи и за образователна и терапевтична работа и са едно прекрасно помагало за родители, педагози, терапевти, психотерапевти, психолози, логопеди, фасилитатори, занимаващите се с бизнес и лайф коучинг и др.

Образователна стойност:
- подобряване концентрацията на вниманието;
- формиране и развитие на ритмов гнозис;
- подобряване на слуховата памет;
- подобряване на общата и фината моторика;
- подобряване координацията на движенията;
- подобряване на комуникацията и интеракцията;
- повишаване на самочувствието и доверието в себе си и другите;
- приемане, уважение и толерантност към различията;
- подобряване на дисциплината; възпитаване на точност и ред и мн. др.

Съдържание:
5 указателни карти, с описание на различните игри
35 ритъм карти (7 цвята; по 5 карти от цвят)
1 емоционална карта
6 мастер карти
2 зарчета

За ритъма:
Ритъмът е фактор, който определя всеки удар на сърцето ни, всяка следваща глътка въздух, всяка крачка, която правим, всяка дума, която произнасяме. Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е неделим спътник в съществуването ни.

В продължение на хиляди години ритъмът е служил за укрепването и поддържането на физическото, умственото и душевното здраве.

Съвременните изследвания днес потвърждават терапевтичния ефект на древните ритъм техники. Последните изследователски наблюдения показват, че заниманията с ритъм ускоряват физическото лечение, засилват имунната система и създават усещане за добро физическо състояние, освобождаване от емоционална травма и реинтеграция със себе си.

Други учени изтъкват успокояващия, концентриращ и лекуващ ефект от заниманията с ритъм върху болните от Алцхаймер, аутистичните деца, емоционално неуравновесените тийнейджъри, възстановяващите се пристрастени (наркомани, алкохолици), пациенти с травма, затворници и бездомни.

Резултатите от изследванията показват, че свиренето на барабани е ценно спомагателно лечение против стрес, умора, тревога, високо кръвно налягане, астма, хронични болки, артрит, душевни заболявания, мигрени, рак, множествена склероза, болестта на Паркинсон, удар, парализа, емоционални разстройства и широк диапазон от физически неспособности.


За автора:
Мартин Иванов е един от онези българи, които са натрупали ценен опит навън, за да се посветят на нещо значимо тук. Той е композитор, диригент и перкусионист, който е прекарал 15 години в САЩ и Канада. Завършва summa cum laude престижните Berklee College of Music, Бостън (бакалавърска степен по джаз композиция и аранжиране), University of Memphis и University of Massachusetts (магистърска и докторска степен по композиция), Софийски Университет “Св. Климент Охридски” (магистър стопанско управление). През годините 2001-2004 Мартин Иванов преподава композиция, хармония и аранжиране в University of Memphis и University of Massachusetts.

След завръщането си в България, той основава Институт за съвременно изкуство и Терапия ЛИБЕРА (Институт ЛИБЕРА) с основната мотивация да използва творческите си знания както за терапевтични и обучителни практики, така и за създаването и развитието на социални проекти. h ttp://libera-institute.com/ 

Мартин Иванов полага основите на барабанната/ритъм терапия и барабанното фасилитиране в България. Той е официално оторизиран дръм съркъл фасилитатор от световно известната американска компания „REMO, Inc.”.Създател е на програмите Ритмология, Арт Ритъм, Корпоративен Ритъм, Happy Drum (Ритмология за деца), Ритъм Релакс. Провел е хиляди обществени, образователни, корпоративни и терапевтични събития, основани на ритъма и изразните средства на ударните инструменти, в които са участвали повече от 150 000 души.

Положителните вибрации на неговите барабани проникват в нуждаещите се от социална и терапевтична подкрепа затвори, психодиспансери, домове за възрастни, домове за деца лишени от родителски грижи, дневни центрове за деца с увреждания и онкологични клиники.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Разкажи ми история
Игра с карти за съставяне на изречения и разказване по серия картини. С картите могат да се съставят 10 вълнуващи истории. По този начин детето се учи да изразява мислите си, да разказва истории, да вижда връзката между причина и следствие.
Как се играе?
Намерете картата, обозначена с 1, и нека детето потърси продълженията на историята, обозначени с 2 и 3. Помолете детето да разкаже какво се случва на всяка карта, задавайте му въпроси като ,,Какво стана?'', ,,Защо?'', ,,Какво може да се направи?'' и др.
Съдържание: 15 карти
Размери на картите: 7,5х12,5х3,5 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Свежи храни
Брой играчи: 1+
Възраст: 3+
Бананите растат ли по дърветата? Къде расте кивито? Как изглежда репичката отвътре? Краставицата има ли семки? Играта предлага основни познания относно типа, произхода и външния вид на хранителните продукти. Това е игра за свободно сортиране и подреждане, която насочва вниманието на децата към здравословната храна и балансирания начин на хранене. Хранителните продукти са представени с реалистични снимки. 

„Свежи храни” може да се играе по различни начини. Например, най-малките деца могат да сортират плодовете и зеленчуците по цветове или по външен вид. По-големите пък могат да сортират храните в различни категории като например: 1. храни, които растат на дърво; 2. зеленчуци, които растат под земята; 3. зеленчуци, които растат над земята и други.

Съдържание / материали: 110 кръгли карти с картинки, 5 разграфени табли за сортиране, 7х2 цветни карти, 10х2 тематични карти, всички изработени от дърво. Дървена кутия с капак с размери 31 x 17 x 10,4 см.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Мемори Храни
Възраст: 2+
Мемори игра със снимки на храни. 
Съдържание / материали: 28 карти от картон
Размери: 9,5х9,5 см

Kikeri Muh
Възраст: 3+
Брой играчи: 2-4

Игра с карти на тема „Животни”. Целта на играчите е да се освободят възможно най-бързо от картите, които държат в ръцете си. На картите са нарисувани животни – крава, овца, магаре, петел – в различни големини. Броят на купчинките подсказва каква големина е животното и съответно коя карта може да се изхвърли. Чрез разпознаването и назоваването на различните пропорции се насърчава развитието на първите математически умения. Когато играчът играе с някоя карта, той трябва да изимитира звука, издаван от нарисуваното на нея животно. По този начин пък се стимулира езиково-говорното му развитие. Победител е играчът, който пръв свърши картите си. 

Съдържание / материали: 36 карти от картон, инструкции
Размери: 7х10 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Транспорт и сгради
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Транспорт и сгради". Съдържа 88 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Играчки, спорт, хоби
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Играчки, спорт, хоби". Съдържа 86 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти: Семейство и общество
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Семейство и общество". Съдържа 88 картонени карти с размери 11х11 см в картонена кутия. 

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Римушки, залъгалки и игралки
Възраст: 1-3 
Страници: 36 
Формат: 235х215 
Техническа характеристика: цветна 
Събраните в книгата популярни римушки, залъгалки и игралки – български и от различни краища на света, са придружени с указания как да се играят и ще бъдат незаменим помощник на родители, педагози, логопеди, яслени медицински сестри в заниманията и работата им с децата.
Залъгалките, римушките и игралките са неизменна част от детството. Има ги в културата на всички народи. Предавани векове наред от поколение на поколение, те и днес продължават да забавляват децата. Кратките римувани стихчета, създадени незнайно кога и от кого, вървят от уста на уста, от майка на дъщеря, от дядо на внук и радват и малки, и големи.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената. Тя се калкулира допълнително и зависи от теглото и обема на продуктите.
Schatti
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+
 
Съдържание / материали / размери: 1 правоъгълник, 1 цилиндър, 1 трапец, 1 цилиндрична пръчка, 1 книжка с модели, 1 дъска за основа. 
 
Образователна стойност: Развива пространственото възприятие и разпознаването на различни геометрични форми. 
 
Предложения за игра: Подредете всяка геометрична форма така, че „сенките” от двете страни на формата да съответстват на модела, показан в книжката. Мащабът на илюстрациите в книжката е реален и съответства 100% на дървените фигури на дъската. По този начин по-малките деца могат лесно да сравняват резултатите.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Таs Таs
Възраст: 6+
Брой играчи: 2-6

„Таs Таs” идва от японски и означава плюс плюс. Целта на играта е да се направи възможно най-дългата редица с еднакъв символ по вертикала, хоризонтала или диагонала. За всяка образувана редичка се печели точка. Играчът, направил най-много редички и съответно събрал най-много точки, печели играта. 

Образователна стойност: формиране на количествени представи и разбиране за аритметическото действие Събиране, стимулиране на визуалните възприятия и трениране на концентрацията

Съдържание / материали: 48 дървени плочки, инструкции, в картонена кутия
Размери на дървените плочки: 7,5х2,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Судоку
Възраст: 2+
Брой играчи: 1-3
 
Подходящо за деца със специални образователни потребности. 
 
Съдържание / материали / размери: Дървена рамка 24х24 см, разграфена основа, дървени блокчета с пластмасови скъпоценни камъни.
 
Образователна стойност: Дори тригодишните деца обичат да играят с блестящите блокчета Sudoky, като правят различни фигури и модели с тях, подреждат ги в редички или в разграфените квадрати на игралната табла. Играта развива концентрацията, търпението, мисленето, разпознаването на цветовете и визуалното възприятие (пространственото отношение между преден и заден план).
 
Предложения за игра: Поставете разграфената основа в дървената рамка. Основата е разделена на малки клетки с размери 3х2 квадратчета. Обърнете дървените блокчета с камъните надолу и ги разбъркайте преди началото на играта. Всеки играч взима по едно от блокчета, обръща го и го поставя в някое от празните квадратчета на една клетка. Целта е да я запълни възможно най-бързо. Не е позволено камъни с един и същи цвят да се появят в една клетка от 3х2 квадратчета. Всеки цвят може да се появява само веднъж във всеки вертикален или хоризонтален ред на клетка.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Сортиране
Възраст: 3+
Брой играчи: 1-4

Подходяща за деца със специални образователни потребности.

Съдържание / материали / размери: Една разграфена табла за основа, изработена от MDF, с дървена рамка, 40х40 см. 1 лист прозрачно фолио (за разнообразяване на играта), 10х10 дървени животни и цифри в памучна торбичка. Четири карти със стрелки. Всички карти са изработени от картон – 9х9 см. Дървени фигури: лъв, жираф, слон, едногърба камила, двугърба камила, носорог, крокодил, човек, дърво и храст. Опаковка – картонена кутия (33,3х23х5,5 см).

Включени са още
10 комплекта с по 16 карти със задачи и 1 с решенията; 
2 комплекта с по 10 карти – от едната страна има картинка, а от другата – съответстващата й дума (на немски език)
2 комплекта с 10 карти – от едната страна с цифри, а от другата със съответния брой точки 

Образователна стойност: Възприемане, разпознаване и пресъздаване на редици, структури и координати. Чрез играта се подпомага развитието на пространственото възприятие, координацията око-ръка, концентрацията, сръчността, фината моторика, формирането на основни математически понятия и познавателните способности. Децата могат да проверяват собствените си постижения, като използват картите с отговори.

Предложения за игра: Тази игра може да се играе по много начини и с различни степени на трудност. Още от най-ранна възраст децата харесват игрите, изискващи групиране и подреждане. Привлекателните цветни дървени фигурки и съответстващите им картинки със сигурност ще ги заинтригуват. Играта с координатните карти изисква фигурките да бъдат поставени в точно определена кутийка и перспектива. С прозрачното фолио пък може да се играе судоку с фигурки. 

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Schatti Too
Възраст: 5+
Брой играчи: 1

Подходящо за деца със специални образователни потребности

Съдържание / материали / размери: Основа, изработена от брезов шперплат, боядисан в зелено с лаково покритие – 17,5х17,5 см. Една дървена пръчка, два полукръга, един овален цилиндър, един трапец, половин пръстен, изработени от масивна букова дървесина. Книжка със спирала: 16 страници с шаблони. Съхранява се в картонена кутия (приблизително 21х21 см).

Образователна стойност: Schatti Too е по-голямата версия на играта Schatti. Насърчава развитието на пространственото възприятие и основни математически умения чрез игра.

Предложения за игра: Подредете всеки модел така, че да отговаря на „сенките”, изобразени в книжката. Илюстрациите са с мащаб 1:1, за да могат децата да сравняват резултатите.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Schatti Mix модели
Възраст: 5+
Брой играчи: 1

Подходящо за деца със специални образователни потребности

Съдържание / материали / размери: Книжка със спирала: 16 страници с шаблони за игрите Schatti и Schatti Too. 16х19,5 см.

Предложения за игра: Книжката предлага разнообрази шаблони за строене по сянка на форма. Предназначена е само за игрите Schatti (103096) и Schatti Too (103373).

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Комплект Schatti
Възраст: 5+
Брой играчи: 1

Подходящо за деца със специални образователни потребности

Съдържание / материали / размери: Комплектът включва игрите Schatti (103096), Schatti Too (103373) и Schatti Mix (103371).

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Карти Диагонал
Възраст: 7+

Съдържание / материали / размери: 20 здрави ламинирани карти с илюстрирани модели за играта „Строителство по сенки” (102753). Съхраняват се в прозрачна кутия с размери 32х23,5х4 см.

Предложения за игра: Основното предизвикателство на картите Диагонал е подреждането на строителните кубчета по диагонала. Тези упражнения ще разкрият пред децата нови измерения. 

Произход: Германия
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строителни шаблони
Възраст: 7+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 20 ламинирани карти с модели за играта „Строителство по сенки” (102753). Картите са степенувани по трудност. 

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строителство по сенки +
Възраст: 6+
Брой играчи: 1

Разширеният комплект на играта „Строителство по сенки” съдържа набор от нови форми като цилиндри или сфери, които предоставят по-големи строителни възможности: леки автомобили, влакове и дори приказен замък. Новите строителни блокчета са напълно съвместими с картите със строителни модели и строителните блокчета на оригиналната игра „Строителство по сенки” (102753).

Съдържание / материали / размери: 20 строителни блокчета от букова дървесина в различни форми; 20 ламинирани карти с модели; прозрачна кутия с размери 32х23,5х4 см.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строителство по сенки
Възраст: 5+
Брой на играчите: 1

Продуктът е с награда Spiel Gut за висока образователна стойност, отлична изработка и дизайн. 

Съдържание / материали / размери: 20 кубчета (дължина на страната 4 см), 4 дълги правоъгълни блокчета, 4 къси правоъгълни блокчета, 6 равностранни триъгълника, 4 равнобедрени триъгълника, 20 ламинирани карти с модели, 1 празна карта за създаване на собствен модел, 1 триещ се маркер, 2 пластмасови листа, 2 клипс щипки за закрепване на картите. Съхранява се в дървена кутия с плъзгащ се капак (31,5x23,5x12,5 см).

Образователна стойност: За да бъдете успешен архитект, имате нужда от добро въображение, умения за планиране и организиране плюс стабилна ръка.

Предложения за игра: Като с магия оригиналната сграда в играта е изчезнала и само останалите очертания показват какво е имало тук преди. Опитайте се да построите сградата отново, като се ръководите само по сенките! Нарисуваните върху картите очертания са в същия мащаб като действителната сграда, така че архитектът може лесно да проверява как върви строителството. Всички карти са степенувани по трудност и имат лесни за следване инструкции. Използвайте празната карта, за да направите модел на собствена сграда! 

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Строителство по сенки S
Възраст: 5+
Брой играчи: 1

Мини версия на оригиналната игра „Строителство по сенки” (102753). Целта е същата. Играчите избират карта с модел и изграждат по него съответната фигура. Вълнуваща игра, която развива въображението, визуалното възприятие и логическото мислене.

Съдържание / материали / размери: 20 строителни кубчета (със страна 2 см), 4 дълги правоъгълни блокчета, 4 къси правоъгълни блокчета, 6 равностранни триъгълника, 6 равнобедрени триъгълника, 18 ламинирани карти с модели, включително 1 празна карта за създаване на собствен модел, 2 пластмасови клипс щипки за закрепване на картите; инструкции за игра.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”. 
Судоку 9х9
Възраст: 4+
Брой играчи: 1-3

Съдържание / материали / размери: Рамка от бук (35x35 см); разграфена игрална дъска – 3х3 игрални полета (31x31 см), 81 дървени блокчета (6,7x6,7x1,7 см) с вградени „скъпоценни камъни” в 9 различни цвята, листовка с инструкции, предложения за игра и решения.

Образователна стойност: Тренира концентрация, последователността, логическото и стратегическото мислене, различаването на цветовете и визуалното възприятие. 

Предложения за игра: Подобно на правилата в играта судоку и тук се допуска даден цвят да се появи само веднъж по хоризонталата и вертикалата в клетка от 3x3 квадратчета. Вариантите за игра са няколко. 

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кръгли камъчета 12 мм
Възраст: 3+

Съдържание / материали / размери: Кръглите камъчета са изработени от висококачествена пластмаса в 10 възхитителни цвята. Диаметър 12 мм; около 1000 бр., найлонова опаковка.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кръгли камъчета 19,5 мм
Възраст: 3+

Съдържание / материали / размери: Кръглите камъчета са изработени от висококачествена пластмаса в 10 възхитителни цвята. Около 1 камъче винаги се събират 8 камъчета от по-малкия размер. Диаметър 19,5 мм. Вместимост на опаковката: 1 кг. Съдържа около 650 бр. Найлонова опаковка. 

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”. 

Кръгли камъчета 31 мм
Възраст: 3+

Съдържание / материали / размери: Кръглите камъчета са изработени от висококачествена пластмаса в 10 възхитителни цвята. Около 1 камъче винаги се събират 8 камъчета от по-малкия размер. Диаметър 31 мм, около 240 броя в найлонова опаковка.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Прозрачни камъчета
Възраст: 3+

Съдържание / материали / размери: Кръглите камъчета са изработени от висококачествена прозрачна пластмаса в 5 цвята (жълт, виолетов, зелен, син и червен). Диаметър: 19,5 мм. Вместимост на опаковката: 1 кг. Съдържа около 650 бр. Найлонова опаковка.

Произход: Германия

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
предишна 18192021222324252627следваща