Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Оборудване за детски кът 2744-3187
Детски кът - оборудване 2744-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2745-3187
Детски кът - оборудване 2745-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2746-3187
Детски кът - оборудване 2746-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2747-3187
Детски кът - оборудване 2747-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2748-3187
Детски кът - оборудване 2748-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2749-3187
Детски кът - оборудване 2749-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2750-3187
Детски кът - оборудване 2750-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2751-3187
Детски кът - оборудване 2751-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2752-3187
Детски кът - оборудване 2752-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2753-3187
Детски кът - оборудване 2753-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2754-3187
Детски кът - оборудване 2754-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2755-3187
Детски кът - оборудване 2755-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2756-3187
Детски кът - оборудване 2756-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2757-3187
Детски кът - оборудване 2757-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2758-3187
Детски кът - оборудване 2758-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2759-3187
Детски кът - оборудване 2759-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2760-3187
Детски кът - оборудване 2760-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2761-3187
Детски кът - оборудване 2761-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2762-3187
Детски кът - оборудване 2762-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2763-3187
Детски кът - оборудване 2763-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2764-3187
Детски кът - оборудване 2764-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2765-3187
Детски кът - оборудване 2765-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2766-3187
Детски кът - оборудване 2766-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2767-3187
Детски кът - оборудване 2767-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2768-3187
Детски кът - оборудване 2768-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2769-3187
Детски кът - оборудване 2769-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2770-3187
Детски кът - оборудване 2770-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2771-3187
Детски кът - оборудване 2771-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2772-3187
Детски кът - оборудване 2772-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2773-3187
Детски кът - оборудване 2773-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Оборудване за детски кът 2774-3187
Детски кът - оборудване 2774-3187
Предлагаме цялостно обзавеждане и оборудване за детски кът, вътрешен и външен детски кът, детски лабиринти, детски игрища и площадки. Стремим се да отговорим на всички изисквания и желания на клиента за детско оборудване
Математически лабиринт

Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / колективни игри;
Възрастова група: от 3 до 12;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Магазин за деца

Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Съоръжения за координация и точност

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Морски шах за деца

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Съоръжение за игра на морски шах за деца

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Съоръжения за детски площадки

Съоръжения за детски площадки

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 100 х 1000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3100 х 4000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Троен баскетболен кош

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: ф870 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: d=3 000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Дъска за рисуване

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / игра с топка / координация / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 100 х 1 500 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3 100 х 4 500 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Детско сметало за игра

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / експериментиране / ориентация;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 100 х 1 000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3 100 х 4 000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Монтаж на детско сметало за игра

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / експериментиране / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 100 х 1 000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3 100 х 4 000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Детски съоръжения за игра

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / експериментиране / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 100 х 1 000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3 100 х 4 000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Детско сметало по поръчка

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / експериментиране / ориентация;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 100 х 1 000 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3 100 х 4 000 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Маса за игра с пясък

Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / игра с пясък / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 900 х 900 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3900 х 3900 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Съоръжение за игра с пясък за детски площадки

Съоръжение за игра с пясък за детски площадки

 Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / игра с пясък / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 900 х 900 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3900 х 3900 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Изработка на детски масички за игра с пясък

Съоръжението предлага следните компоненти: общуване / игра с пясък / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Носещи елементи: тръбна конструкция;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Начин на за крепване: анкериране или желязобетон;
Размери: 900 х 900 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3900 х 3900 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Дизайнерски маси за игра с пясък за деца

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / общуване / експериментиране / игра с пясък / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 900 х 900 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3900 х 3900 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Масички за игра с пясък по поръчка

Съоръжението предлага следните компоненти: образователна цел / общуване / експериментиране / игра с пясък / колективни игри;
Възрастова група: от 0 до 3;
Обработка на метала: грунд и автоемайл лак;
Размери: 900 х 900 mm;
Гаранционен срок: 60 м;
Необходима площ: 3900 х 3900 mm.

Фирмата се занимава с производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра.Производствената база, построена върху площ от 2 000 кв. метра, модерната техника, машини и оборудване, собственият автомобилен парк от леки и тежкотоварни автомобили, позволява на фирмата да изработва висококачествена продукция в кратки срокове и това я прави лидер сред останалите фирми в бранша.
Това, което отличава фирмата от останалите фирми с този предмет на дейност е специалното индивидуално отношение към клиента. Той стои в основата на постоянното обновяване и разширяване асортимента от продукти в отговор на неговите предпочитания.

Всички цени са без ДДС, доставка и монтаж! 

Програма за рехабилитация на челюстта
Програмата за рехабилитация на челюстта е патентована серия от цели и задачи, предназначени да развият уменията за отхапване и дъвчене. Програмата представлява последователност от надграждащи упражнения, чиято цел е да инициират и усъвършенстват двигателните функции на долната челюст, необходими за успешното дъвчене. 

Програмата е разработена от Speech Pathology Associates, USA.
Автор: Mary E. Schiavoni, M.S., CCC-SLP (Feeding Consultant, Pediatric Neurodevelopmental Therapist, Speech-Language Pathologist)  

Комплектът включва:
• Ръководство за Програмата за рехабилитация на челюстта (на англ. език)
• 25 формуляра за оценка на челюстта (на англ. език)
• По 1 бр. Chewy Tube – жълта, червена, зелена и синя
• По 1 бр. Super Chewy Tube – червена и зелена

Програмата е съставена от 7 нива на терапевтично въздействие. Всяко ниво има по две дългосрочни цели. Всяка дългосрочна цел е разделена на няколко краткосрочни цели. 

Формулярите предлагат цялостна оценка на функционалното състояние на челюстта на пациента. Включени са следните раздели:
• Структурна цялост
• Обхват на движение
• Разположение на зъбите
• Функционално движение
• Качество на движението
• Текстура на храната

Дъвкателните тръбички Chewy Tube® са иновативно средство за стимулиране и развитие на оралната моторика. Проектирани са да осигурят дъвкателна повърхност, различна от храна, с която да се тренират движенията на челюстта и уменията за отхапване и дъвкане. Те са неразделна част от Програмата за рехабилитация на челюстта. Всички терапевтични въздействия в нея се изпълняват посредством Chewy Tube. Изработени са от безопасен, нетоксичен материал, който не съдържа латекс, олово, ПВЦ или фталати.

Програмата за рехабилитация на челюстта е подходяща за лица със следните диагнози:
• Забавяне в развитието
• Аутизъм
• Готическо небце
• Синдром на Даун
• Диспраксия
• Невромускулни нарушения

Програмата за рехабилитация на челюстта е ефективна при:
• Преминаване от хранене чрез гастрална сонда към перорално хранене
• Координиране на вертикалното движение на челюстта със странично поставяне на хапка храна
• Трениране на симетрични и повтарящи се движения на челюстта при дъвченето на твърди текстури
• Забавяне в развитието на орално-моторните функции при отхапване и дъвчене

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Бутилка мече Ultra
Бутилката мече на ARK прави пиенето по-лесно и забавно за начинаещи и / или деца с орално-моторни затруднения. Тя е и отличен начин за преход на бебетата от биберон към сламка, като се пропусне пиенето от бебешка чаша с накрайник. Повечето такива чаши стимулират неадекватното позициониране на езика и устните, което по-късно може да доведе до проблеми с говора. Сламките са по-добра алтернатива, тъй като укрепват мускулите на устата, насърчават прибирането на езика и затварянето на устните, както и създаването на интраорално налягане с бузите.

В комплекта е включена уникална клапа, която контролира потока на течността. След всмукване тя остава в сламката, а не изтича обратно в бутилката. За целта просто натиснете коремчето на мечето, докато течността се качи до необходимата височина в сламката и освободете. Течността ще остане в сламката и така ще се намали усилието при пиене. Бутилката е подходяща за хора, които са склонни да аспирират поетата течност или имат трудности със започването и поддържане на засмукването.

При доставка отворът на клапата е настроен на средно ниво, подходящо за потребители, които са склонни да аспирират твърде голямото количество течност, поетото с една глътка. Клапата може да бъде леко подрязана, с което да се увеличи потокът на течността и да се намалят усилията за пиене. Регулирайте потока, като отрежете с ножица част от заострената част на клапата. 

В комплекта е включен и ограничител за устни. Той възпрепятства бутането с език, насърчава прибирането му в устата и коригира позицията му като цяло. Освен това предпазва хапането на сламката или поставянето й прекалено навътре в устата.

Съдържание: 1 бутилка мече с капачка, 1 клапа, 12 сламки, 1 гъвкава сламка, 1 ограничител за устни
Материали: изработено в САЩ от висококачествен, безопасен материал, които се използва за медицински изделия. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. 
Размери: 5,1х6,35х15,2 см

NB! Не се препоръчва за газирани напитки! Подходящо за безалкохолни напитки като мляко, вода, сок (без пулп) и др. Съвместимо със стандартни сламки за пиене с диаметър 0,64 см.

Внимание! Съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати. Да се използва под наблюдение!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кухненски остров
Детска мебел за игра – кухненски остров. От едната страна има метална мивка, фурна с керамичен плот, рафтове, аспиратор с рафтове, закачалки. На гърба – пералня, рафтове, огледало, закачалки, стенни поставки.
Материали: корпус от мултиплекс бреза с двойно лаково покритие (стенният панел е боядисан в бяло и бяло и сребристо).
Размери: д102 х ш66 х в140 см; височина на работния плот – 57 см 
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Горен шкаф
Детска мебел за игра – горен шкаф (с 2 врати).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с мeтални панти, отварящи се на 90 градуса. Дръжки – масив бук. 
Размери: 68х2хВ26 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Пералня
Детска мебел за игра – пералня (с 1 врата с нечупливо акрилно стъкло, 1 перилен барабан – върти се отвън, отделение за перилен препарат).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с матални панти, отварящи се на 90 градуса. Крачета и дръжки – масив бук. 
Размери: 40х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени! Сушилникът (401011) се поръчва отделно!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Фурна
Детска мебел за игра – фурна (с 1 врата с нечупливо акрилно стъкло, 1 рафт).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с мeтални панти, отварящи се на 90 градуса. Крачета и дръжки – масив бук. 
Размери: 40х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Шкаф с рафтове
Детска мебел за игра – отворен шкаф с два рафта с регулираща се позиция. 
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Крачета – масив бук. 
Размери: 40х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Хладилник
Детска мебел за игра – хладилник (с 1 врата с поставки за яйца и бутилки, 1 рафт).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с мeтални панти, отварящи се на 90 градуса. Крачета и дръжки – масив бук. 
Размери: 40х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Съдомиялна
Детска мебел за игра – съдомиялна машина (с 1 врата, 1 издърпвdщ се рафт за чаши и чинии, 1 кошница за прибори за хранене).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с мeтални панти, отварящи се на 90 градуса. Крачета и дръжки – масив бук. 
Размери: 40х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Кухненска мивка
Детска мебел за игра – кухненски шкаф с мивка (с 2 врати, 1 рафт, 1 кръгла мивка от неръждаема стомана, въртящ се кран).
Материали: ПДЧ с дебелина 16 мм, дъбов фурнир и удароустойчив ABS кант. Вратичките са с мeтални панти, отварящи се на 90 градуса. Крачета и дръжки – масив бук. 
Размери: 68х30хВ55 см
NB! Аксесоарите НЕ са включени!

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Мандала: Събирам и изваждам
Възраст: 7-9 
Страници: 32 
Формат: 220х290 
Издателство: Фют
Поредица: Докато играеш, можеш всичко да узнаеш! 

Оцветяването на мандали (рисунки в кръг) е любимо занимание на децата от цял свят. В тази книга то е комбинирано със задачи за децата от І и ІІ клас за упражняване на действията събиране и изваждане до 20 без и с преминаване.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Тактилни цифри
Възраст: 4+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 10 бр. тактилни плочки с релефни цифри от 0 до 10, размер: 16х13 см. Изработени от фазер с лаково покритие.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървени карти: Цифри
Възраст: 5+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: 10 дървени карти от MDF с гравирани цифри (0-9) и съответния им брой точки. 13х16 см

Образователна стойност: Сетивно изучаване на цифрите. 

Предложения за игра: Научете повече за формата на гравираните цифри чрез докосване. Гравираните точки към всяка цифра помагат за формирането на количествени представи. За да направите играта по-интересна и творческа, може да запълвате контурите на цифрите с цветни мъниста или да правите „отливки” от пластелин. 

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Вълшебни топчета
Възраст: 4+
Брой играчи: 1-4

Съдържание / материали / размери: Дървена кутия (31,5x26,5x6 см) с плъзгащ се капак. Капакът е с отвори и координатна система от цифри и букви от азбуката (латиница). 130 дървени топчета в жълто, червено, синьо и зелено.

Образователна стойност: Забавна мултифункционална игра, залагаща на ефекта „Сега го виждате, сега – не”. Играта помага за развитие на когнитивните умения, концентрацията, координацията око-ръка и социалните умения като приемане на правила и толерантност. Тъй като децата виждат как топчетата падат в отворите, те добиват практичен опит за закона за гравитацията.

Предложения за игра: Играта може да се играе с 1 или 2 играчи, или малки групи деца. Топчетата могат да използват и при изучаване на цветовете или понятията за брой и количество.


Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Судоку с цифри и цветове
Възраст: 4+
Брой играчи: 1+

Съдържание/ материали / размери: 9 разграфени карти с по 9 квадрата, 81 дървени плочки (10х10х0,9 см), отпечатани от двете страни:
Страна 1: 9 комплекта дървени плочки с 9 различни цвята, отпечатани върху тях.
Страна 2: 9 комплекта дървени плочки с цифрите от 1 до 9, отпечатани върху тях.
 
Образователна стойност: Развива способностите за учене, тренира паметта и концентрацията. Започнете с няколко плочки, като увеличавате броя им според възможностите на децата! Учителите и терапевтите могат да измислят различни задачи и упражнения с плочките.

Игра с разграфените карти: Всяко дете получава празна карта без плочки. Плочките могат да се подреждат по цвят. Например плочки с един цвят в цялата карта или пък с различни цветове във всички 9 квадрата. Учителят или терапевтът предварително поставя плочки с различни цветове в един или няколко квадрата от картата. Детето трябва да открие липсващите цветове и да ги попълни. 

Цветно судоку: Играе се по правилата на класическото судоку – даден цвят може да присъства само веднъж в мрежа от 3х3 квадрата (колони и редове). По време на играта цветовете могат да се назоват, за да се затвърдят понятията. Плочките могат да се използват и за създаването на различни мотиви.

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Цифри и форми
Възраст: 3-6 
Книга-игра, на която страничките са разделена на две части и са разбъркани. Докато ги подреждат, децата бързо и лесно се научават да броят, да разпознават числата от 1 до 10 и формите.
Поредица: Открий и подреди 
Размери: 15,2х10 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Цветен зар
Голям дунапренен зар с цветни страни
Дължина на страната: 16 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дървени зарчета
Комплект от 6 бр. дървени зарчета с точки. 
Дължина на страната на зарчето: 1,5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Учебен часовник малък
Малък учебен часовник с поставка. 
Съдържание / Материали: 1 учебен часовник от пластмаса
Размери: диам. 11 см, поставка – дълж. около 5 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.

Учебен часовник голям
Възраст: 5+
Учебен часовник с максимално изчистена визия. 
Съдържание / Материали: 1 учебен часовник, 4 стрелки, 1 зъбчато колело; от пластмаса
Размери: диам. 28 см, стрелки – дълж. около 16 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Calcufix 0-20
Възраст: 6+
Брой играчи: 1

Под формата на забавна игра децата се учат да разпознават форми и количества, да броят, събират, изваждат и умножават числата от 0 до 20. Специално внимание е обърнато на задачите с преминаване на десетицата. 
Играта съдържа 780 задачи, разделени в 24 нива на трудност. Върху пластмасовите елементи на пъзела са отпечатани цифри. Детето трябва да постави елемента с цифрата, показваща верния отговор на задачата. Всеки елемент има различни вълнообразни ръбове. Ако отговорът на задачата е верен, вълнообразните краища на този и съседния (съседните) елементи ще съвпадне идеално. Противното означава, че детето е допуснало грешка и трябва да опита да реши задачата отново. 

Съдържание / материали: 49 пластмасови елемента с вълнообразни краища с отпечатани цифрите от 1 до 20, 12 двустранно отпечатани хартиени работни листа със задачи, картонена кутия за съхранение. 

Размери на кутията: 31х21 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Затвори цифрите! II
Възраст: 8+
Брой играчи: 4
Настолна образователна игра за четирима души или четири отбора. Всеки играч хвърля две зарчета. Събира или изважда получените цифрите и затваря капачето върху цифрата, показваща резултата от събирането или изваждането. Целта е всички цифри в полето на даден играч да бъдат затворени. 
Съдържание / материали: Игрална табла от дърво, 4 бр. зарчета
Размери на таблата: 22х22 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Дроби - магнитни дискове
Съдържание / материали / размери
Дискове – диаметър 22 см
15 магнитни диска с общо 135 отделни части + 16 диска с отпечатани върху тях дроби.
Общо 151 части

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
детски катерушки 2852-3229
детски катерушки 2852-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
площадка детска 2853-3229
площадка детска 2853-3229

Детски площадки по поръчка.
Цената за изработването на детските площадки се определя от площта и сложността за площадката.
Времето необходимо за полагане на детските площадки по поръчка зависят от сложността на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
детски площадки по поръчка 2854-3229
детски площадки по поръчка 2854-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Времето необходимо за полагане на детските площадки по поръчка зависят от сложността на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
детски съоръжения по поръчка 2855-3229
детски съоръжения по поръчка 2855-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Изграждане на детски площадки по поръчка за детски градини и детски кътове.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
2856-3229
2856-3229

Изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
пързалки детски 2857-3229
пързалки детски 2857-3229

Изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Детски площадки по поръчка за детски градини.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
2858-3229
2858-3229

Детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Производство на детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
катерушки за деца 2851-3229
катерушки за деца 2851-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
За определяне на цената за изработване на детските площадки по поръчка е необходимо да се знаят площта,сложността и теренът за полагане на площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
детски съоръжения по поръчка 2850-3229
детски съоръжения по поръчка 2850-3229

Изграждане на детски площадки.
Площта, сложността и теренът за детските площадки е определяща за крайната цена на площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Производство на детски пързалки, люлки, клатушки, площадки и всякакви съоръжения за деца.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
площадка детска 2849-3229
площадка детска 2849-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Цената за изработването на детските площадки се определя от площта и сложността за площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Детски площадки, детски съоръжения(люлки, пързалки, катерушки и др.), паркова мебел, озеленяване, спортни площадки.
Производство и продажба на оборудване за детски площадки. Метални и дървени детски площадки.
детски катерушки 2846-3229
детски катерушки 2846-3229

Изработване на детски площадки по поръчка.
За определяне на цената за изработване на детските площадки по поръчка е необходимо да се знаят площта,сложността и теренът за полагане на площадката.
Необходимото време за изпълнение на детските площадки се определя от площта, теренът и сложността на площадката.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Изработване на детски пързалки по поръчка.
детски съоръжения по поръчка 2845-3229
детски съоръжения по поръчка 2845-3229

Цялостно изграждане на детски площадки.
Цената на детските площадки зависи от сложността за нареждане на площадката , цената за изработване зависи и от терена на който ще се полага площадката.
Срокът за изработване на детските площадки зависи от сложността и големината на площадката.
Голямо разнообразие от детски площадки по поръчка.
Детски площадки по поръчка, катерушки по поръчка, люлки по поръчка, пързалки по поръчка.
Двойна детска пързалка
Двойна детска пързалка
Детска пързалка кораб

Детска пързалка кораб

Технически характеристики

Възрастова група0 - 4 и 4 - 8
Височина на свободно падане100
Необходима обезопасена площ за игра400 / 400
Основни видове заниманияпързаляне, катерене, ситуитивни игри

 

катерушки за деца 2832-3229
катерушки за деца 2832-3229

Проектиране и изграждане по поръчка на детски площадки.
Детски площадки по поръчка съобразени с изискванията на клиента.
Сложността и теренът на детските площадки определят времето за изпълнение на площадката по поръчка.
Изграждане на детски площадки по поръчка за детски градини и детски кътове.
Изграждане и доставка на съоръжения за детски площадки, люлки, пързалки, катерушки.
Детска пързалка спирала
Детска пързалка спирала

Технически характеристики

Възрастова група4 - 12
Габаритни размери600 / 400
Височина на свободно падане175
Необходима обезопасена площ за игра900 / 700
Основни видове заниманияпързаляне, асоциации, изкачване
Гаранция24
Пързалка и люлка за деца
Пързалка и люлка за деца

Пързалка и люлка за деца D27           
Занимания: пързаляне, катерене, люлеене.

Технически характеристики

Възрастова група0- 4
Габаритни размери230 x 200
Височина на свободно падане100cm
Необходима обезопасена площ за игра330 x 400
Основни видове заниманияпързаляне, катерене, люлеене
Гаранция24 месеца
Кукли с увреждания
Комплект от 6 кукли, представящи хора с различни увреждания.
Височина на фигурите около 12,5 см

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Пиленце
Възраст: 3+
Малко жълто пиленце. Върху долната страна на крачетата има 2 контактни клеми. Когато ги докоснете едновременно, пиленцето започва да писука. Работи с батерии (включени).
Материал: полиестер
Размери: 5,5х6,5х7 см
Монтесори: Математика
Заглавие: Монтесори вкъщи: Математика
Автор: Наталия Боброва
Издателство: Асеневци
Корици: меки
Страници: 128 цветни

В тази книга ще намерите Монтесори упражнения по математика. Развивайки своите математически представи, детето ще усвои математическите действия събиране, изваждане, умножение и деление. Освен това, ще се запознае със състава на числото, с четните и нечетните числа, ще се научи да брои, да пише цифри и др.

Упражненията са организирани на принципа от конкретното към абстрактното и благодарение на великолепно разработените материали детето усвоява математиката лесно и по естествен начин, с лекота превръща математическите термини в добре познати понятия.

Книгата е подходяща за деца над 3 годишна възраст.

За автора:
Наталия Борисовна Боброва е сертифициран Монтесори педагог, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие, който вече 20 години развива и обучава деца. Има повече от 1000 ученици.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Да откриеш детето
Автор: Мария Монтесори
Корица: Мека
Страници: 436
Година на издаване: 2018
Издател: Асеневци

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI

Международната Монтесори асоциация (AMI) е основана от Мария Монтесори през 1929 г. и е пазител на историята на движението Монтесори. Тя се грижи за целостта на завета на Мария Монтесори. В тази си роля AMI е отговорна за ясното представяне на философията и практиката на Монтесори, за да отговори тя на нуждите на децата и да повлияе на образователните парадигми в един бързо променящ се свят.

„Да откриеш детето“ е книга, в която са обяснени методите, чрез които можем да помогнем на детето да изяви и развие своите способности. Освен теоретичните постановки на метода си, Мария Монтесори дава и подробно описание на използваните материали, като обяснява начините на презентация, приложението на материалите в зависимост от възрастта на децата и целите, които се постигат с тях. Обръща се внимание на развитието на логическото мислене, говора, писмения език, четенето, движението, рисуването и музиката, религиозното образование.

Всички тези аспекти на цялостното образование на детето са придружени с примери за упражнения, които да използвате, за да следва детето своя вътрешен план на развитие.

Съдържание:
Увод...7
Прилагането на науката в училище...9
История на методите...32
История на откриването на научната педагогика за нормални деца ...52
Описание на условията около първия експеримент: отчет за първото му разпространение ...55
Педагогическите методи, прилагани в Къщите на децата...60
Физически растеж...61
Околната среда...66
Практически наблюдения...68
Дисциплина и свобода...70
Трудността при постигането на дисциплина в училищата...72
Независимост...78
Колкото по-ненужна е помощта, толкова по-голяма пречка е тя за развитието на естествените способности...81
Награди и наказания за нашите деца...82
Свободата да се развиват...85
Природата в образованието...89
Мястото на природата в образованието ...97
Грижа за останалите...98
Предразсъдъци относно градините...99
Любимото им занимание...100
Простота ...102
Нашата градина...102
Двигателно обучение...105
Червеният и белият човек...105
Дисциплина и гимнастика ...108
Работа и гимнастика ...112
Работа...113
Гласове ...115
Таланти ...115
Прецизност ...116
Чувствителната възраст ...117
Анализ на движенията ...118
Икономия на движението ...120
Рамки за закопчаване ...120
Други средства ...121
Ходене по линия ...122
Едновременно протичащи упражнения...123
Неподвижност и тишина ...124
Открити пътища...124
Свободният живот...125
Действителност...126
Систематичност на действията...127
Гимнастика и игри ...129
Свобода на избор ...131
Материалите за развитие...134
Изолирането на едно качество в материалите ...137
Фундаменталните качества, които са еднакви за всичко, намиращо се в образователната среда около детето...139
Упражненията...143
Как трябва да се представи урокът от учителката: съпоставка с по-старите системи...143
Как да въведем дете в упражненията с материалите за развитие на сетивата — контрасти, идентичности и етапи...151
Как да започнете упражненията за развиване на осезанието (тактилното усещане)...152
Впечатления за температура...155
Впечатления за тегло...155
Впечатление за форма единствено чрез допир (трениране на стереогностичното сетиво)...156
Трениране на сетивата за вкус и мирис...161
Визуални и слухови разлики...164
Материал: триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване...164
Усъвършенстване на зрителното възприемане на размери ...164
Триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване ...164
Дървените фигури...167
Усилия и мускулната памет...168
Цветни материали ...170
Сетивни познания по геометрия...172
Рамки и геометрични форми ...172
Упражнения с трите тестета карти...177
Упражнения за разграничаване на звуци ...178
Тишина ...183
Обобщение върху обучението на сетивата...189
Учителката...197
Техниката на уроците...203
Първи период: инициации ...203
Втори период: уроците ...206
Трите степени на урока...206
Практически приложения – ръководство за употребата на материалите ...209
Комплектите с блоковете с цилиндри...209
Водач на детето...211
Наблюдения върху предубежденията...216
Критерий...225
Психически ред ...227
Издигане...229
Тишината – материализирани абстракции...229
Сравнение между обучението на нормални деца и това на умствено изостанали деца...233
Сравнение между системата ни за обучение на децата в норма и експерименталната психология...238
Тренирането на сетивата чрез повтарящи се упражнения води до тяхното изостряне ...240
Писмен език...244
Старите методи за преподаване на четене и писане...245
Критика на метода на Сеген за преподаване на писане...245
Механизмът на писането...266
Анализ на движенията на пишещата ръка...268
Пряка подготовка за писане...270
Анализ на различните му фактори...270
Интелект без механизми...282
Изграждане на думите...284
Четене...299
Упражнението с тематичните карти ...306
Команди: четенето на изречения ...308
Реч...315
Дефекти на речта поради липса на образование ...330
Преподаване на броене и увод в аритметиката...341
Допълнителни разработки по аритметика...357
Рисуване и представително изкуство...362
Въведение в музиката...369
Религиозно образование...379
Дисциплината в Къщата на децата...389
Заключения и впечатления...411
Триумфалната колесница...415
Степени и последователност в презентацията на материала...421
Приложение...424

Стойността на доставката НЕ е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Театрални костюми
Комплект от 13 бр. детски театрални костюми: цар, царица, ангел, заек, слон, вълк, вълшебница, таралеж, далматинец, лъв, калинка, тигър и леопард.
Материали: 100% полиестер, почти всички части могат да се перат при 30°C
Размер: универсален, подходящ за деца в детска градина или първи клас
Съдържание: 13 бр. 

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Патица
Музикална кукла за ръка. При отваряне и затваряне на човката на патицата се чуват три различни мелодии на популярни детски песнички. Работи с 2 батерии АА (не са включени), които се поставят в кутийка в скрит джоб в тялото на патицата.
Материали: 100% полиестер
Размери: 21х16х14 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Врана
Кукла за ръка. Клюнът може да се отваря и затваря.
Материал: изкуствена кожа. 
Височина: прибл. 48 см

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Фигурки: Домашни животни
Възраст: 1,5+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект дървени цветни фигурки на домашни животни, хора, храсти и дървета – около 84 фигурки в найлонова торбичка. Размери:  ширина 1,8 см х височина до 11 см. Големината на фигурите е съобразена с малките детски ръце.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”..
Фигурки: Ферма
Възраст: 1,5+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 43 дървени цветни фигурки на домашни животни, дървета и храсти. Размери: ширина 1,8 см х височина до 11 см; например: кон – дължина 8 см и височина 5 см; дърво – височина 11 см. Големината на фигурите е съобразена с малките детски ръце.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Фигурки: Зоо животни
Възраст: 1,5+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 76 дървени цветни фигурки на животни от зоологическата градина. Доставя се в найлонова торбичка. Размери:  жираф – височина 11 см, крокодил – височина 12 см. Големината на фигурите е съобразена с малките детски ръце.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Животни и фигури
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 74 цветни, лакирани дървени фигурки. Размери:  дърво – височина 6,5 см, дебелина 10 мм. Опаковка – мрежа в златист цвят.
 
Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
Големи животни и фигури
Възраст: 3+
Брой играчи: 1+

Съдържание / материали / размери: Комплект от 140 броя цветни дървени фигурки (27 различни вида). Размери:  височина 6,5 см, дебелина 10 мм. Опаковка – найлонова торбичка.

Стойността на доставката не е включена в цената на артикулите. Повече информация ще намерите в раздел „Общи условия”.
предишна 12131415161718192021следваща